wz 

Opravy parních lokomotiv
od sedmdesátých let dvacátého století

    V sedmdesátých letech dvacátého století došlo ČSD k velkým změnám v opravárenské základně pro parní lokomotivy. Většina dílen, kde se po léta opravovaly parní lokomotivy, postupně přešla na jiný výrobní program a po 31. 8 1977, kdy skončily opravy parních lokomotiv v Železničních opravnách a strojírnách (ŽOS) Česká Lípa, zústaly k účelu oprav parních lokomotiv jen ŽOS České Velenice.

    Ve stejné době se také soustředily opravy parních lokomotiv do vybraných lokomotivních dep a změnil se i systém jejich údržby, když se kilometrické proběhy výrazněji snížily, začalo se uplatňovat časové hledisko nejen pro opravy kotlů, ale i pro plánování oprav ostatních částí lokomotiv tak, aby doba mezi opravami určitého typu nepřekročila stanovenou hodnotu.

    Důležitým meznmíkem se stak rok 1979 kdy byla 29. prosince v Českých Velenicích ukončena poslední oprava parní lokomotivy 477.043.

    Od té doby přešla odpovědnost za opravy parních lokomotiv na lokomotivní depa. V roce 1980 byl oficiálně pravidelný provoz parních lokomotiv ukončen, i když několik lokomotiv vydrželo až do roku 1981. Kromně provozuschopných lokomotiv NTM Praha zůstaly ještě lokomotivy upravené jako pojízdné vytápěcí kotle ("K") pro vytápění železničních objektů. Pro všechny tyto lokomotivy platily předepsané revizní lhůty kotlů a protože plánovaná výstavba kotelen v depech probíhala mnohem pomaleji než se předpokládalo, byly opravy kotlů parních lokomotiv v roce 1982 v ŽOS České Velnice obnoveny, ale s tím, že do dílen musel přijít samotný kotel, vyvázaný z rámu lokomotivy. Všechny ostatní práce spojené s opravou lokomotivy musely být provedené v lokomotivním depu, často s nedostatečným vybavením. Proto je stav kotlů parních lokomotiv zprovozněných před rokem 1990 na požadované úrovni, ale horší je to už s pojezdem a statními částmi lokomotiv. Od konce osmdesátých let dvacátého století se v Českých Velnicích můžou opět opravovat celé lokomotivy.

    Od konce osmdesátých let se do popředí dostaly ekonomické faktory. Protože je nutné zajistit plné finanční krytí nejen oprav, ale i celého provozu včetně nájmu prostor v depech. Přitom hranice možností využívání parních lokomotiv a zajištění rentability jejich provozu se v mnoha případech stále hledá.

    Protože se vydáním nového zákona o drahách a návazných vyhlášek změnily legislativní podmínky, zatím dál zůstávají v platnosti staré předpisy pro opravy parních lokomotiv. Rozsah opravárenských zákroků se však řídí hlavně skutečným stavem lokomotivy a také technologickými možnostmi při opravách. Věřme že se i budoucnu podaří zachovat takové předpisové podmínky, aby bylo ekonomicky únosné udržovat parní lokomotivy v provozuchopném stavu i do dalších let.

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět