wz 

Běžná oprava

    Jednalo se o neplánovanou opravu, obvykle prováděnou v lokomotivním depu na požadavek lokomotivní čety. Oprava musela být odůvodnitelná a v případě, že závada byla způsobena chybou obsluhy, mohla za ni být lokomotivní četa finančně postižena. Někdy bývaly jako běžné opravy evidovány i garanční opravy závad z periodických oprav.

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět