wz 

Odročovací prohlídka

   Tato prohlídka kotle se prováděla v lokomotivním depu nebo železničních dílnách po pěti letech od zostřené prohlídky kotle. Vykonával ji inspektor státního odborného technického dozoru a jesliže zjistil bezvadný stav kotle, odročil jeho zostřenou prohlídku o jeden rok. Pokud po této době nebylo možné lokomotivu přistavit do dílen k opravě, provedla se opětovně odročovací prohlídk, doplněná o tlakovou zkoušku kotle. Když byl výsledek prohlídky a tlakové zkoušky v pořádku, bylo možné odročit zostřenou prohlídko o dalších 6 až 12 měsíců. Po uplynutí této doby nebylo možné dále kotel bez opravy a zostřené prohlídky provozovat.

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět