wz 

Roční prohlídka

   Tato prohlídka kotle se prováděla na předem stanoveném místě, obvykle v lokomotivním depu, a to na kotli za studena. Revizní technik depa zevně prohlížel přístupné části kotle.

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět