wz 

Střední oprava

    Účelem střední opravy bylo stejně jako u vyvazovací opravy, uvedení opotřebovaných částí lokomotivy do předepsaného stavu. Současně se střední opravou se prováděly opravy kotle včetně jeho prohlídek. Tato oprava se prováděla obvykle v polovině lhůty mezi generálními opravami. Opravu prováděly zásadně železniční dílny.

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět