wz 

Zostřená prohlídka

   Tato prohlídka se prováděla po demontáži částí kotle tak, aby bylo možné zjistit technický stav kotle i zevnitř, což bylo zpravidla při generální opravě kotle. Při prohlídce kotele a při tlakové zkoušce po jeho opravě byl přítomen inspektor státního odborného dozoru.

   Od roku 1975 se při vyvazovacích opravách prováděla tzv mimořádná vnitřní prohlídka kotle jako náhrada za zostřenou prohlídku. Tato prohlídka umožňovala odložení zostřené prohlídky o 24 měsíců s tím, že nejpozději po dvanácti měsících vykoná roční prohlídku kotle inspektor státního technického dozoru a revizní technik v depu provede prohlídku kotle v rozsahu roční prohlídky vždy po třech měsících. Po uplynutí lhůty od data mimořádné vnitřní prohlídky se musel kotel přistavit k zostřené prohlídce nebo odstavit z provozu.


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět