wz Klien - Lindnerovy
nápravy


    Klien-Lindner nápravy byly zvláštním druhem duté hnací nápravy na parních lokomotivách, které umožňovaly lepší projíždění oblouků díky své schopnosti naklápět se ve všech rovinách. Tyto nápravy byly vyvinuty německými inženýry, Ewaldem Klienem a Heinrichem Lindnerem, kteří pracovali pro saské královské státní dráhy (Königlich Sächsische Staatseisenbahnen).
    Klien-Lindnerův systém náprav se používal u parních lokomotiv s vnějšími rámy. Klien-Lindnerův systém používal dvojité nápravy, první byla dutá a druhá pevná, která byla umístěna uvnitř duté nápravy. Nápravy měly uprostřed společný kulový kloub. Kulový kloub tvořily dva kulové prvky - jeden je na pevné nápravě a druhý na duté nápravě. Čepy na kulovém ložisku byly proti sobě orientovány v úhlu 180° a tím se přenášela hnací síla z pevné nápravy na dutou nápravu. Díky kulovému ložisku a čepům se může dutá náprava vychylovat proti pevné nápravě podle oblouků trati. Do jaké míry se může dutá náprava vychylovat je dána vnějším průměrem pevné nápravy a vnitřní průměrem duté nápravy.
    I přes jejich poměrně jednoduchou konstrukci Klien-Lindnerovy nápravy nedošlo k většímu použití, protože jejich údržba byla časově a finančně náročná a kompenzace ve snížení opotřebení nákolků a kolejnic nebylo dostatečné.Fotografie podvozku

Fotografie osy

Náčrt osy

Náčrt osy

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

2. 1. 2012