wz 

Mechanický přikladač

    Mechanický přilkadač se montoval tam kde již topič fyzicky nestačil obsluhovat kotel, ať zdůvodu rozměrnosti topeniště, tak pro množství přikládané ho paliva.

    Prvbí lokomotivou která u nás měla mechanický přikladač byla lokomotiva 475.156, po ní vyrobené lokomotivy ho měly všechny, a na mnoho dalších se domontovával.

Popis mechanického přikladače.

1. žlab,
2. drtič,
3. hnací hřídel,
4. převodová skříň,
5. teleskopická šneková komora,
6. šnekový dopravník,
7. výtlačná komora,
8. rozmetací deska,
9. skříň s tryskami,
10. parní stroj,
11 - 13. ventily k tryskám,
14. přívod páry k tryskám,
15. regulační ventil otáček parního stroje,
16. spouštěč parního stroje,
17. trojitý manometr (trysky, parnístroj, kotel),
18. hlavní ventil přikladače,
19. topná dvířka,
20. ovládání natřásacího ruštu.

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět