wz 

Lokomotiva
200.001

    Po zestátnění společnosti Rakouské místní dráhy přešlo do provozu Rakouských státních drah mnoho malých tendrových lokomotiv které je označily řadou 83.

    Kotel lokomotiv byl malý a měl výhřevnou plochu jen 36,2 m2 a roštem o ploše 0,72 m2. Na kotli nebyl parní dóm, ale pouze písečník, regulátor a dvě pojišťovací záklopky. Lokomotivy měly původně baňatý komín s jiskrojemem který byl nahrazen normálním baňatým komínem.

    Rám lokomotiv vyl vnitřní a v rámu byl umístěn vodojem. Dvouválcový dvojčitý parní stroj měl průměr válců 260 mm a zdvih pístů 400 mm a vnější rozvod soustavy Allan - Trick byl na kolech.

    Budka lokomotiv byla uzavřená , na levé straně vepředu měla uhlák a na pravé straně prostor pro nářadí a jiné příslušenství.

    Lokomotiva 83.23 měla ruční brzdu se závažím a lokomotivy 83.25 a 37 měly jednoduchou sací brzdu, které se na lokomotivy montovaly dodatečně a ruční brzdu se závažím.

    Lokomotivy byly vybaveny pulsometrem pro čerpání vody z potoků a řek a studní.

    Jednalo se o lokomotivy s malou hmotností a nízkým výkonem, proto se nehodily na provoz v traťové službě. Hmotnost plně vyzbrojených lokomotiv byla 17 t a měly výkon 100 k.

    Lokomotivy 83.23 a 25 byly vyrobeny v roce 1883 a lokomotiva 83.37 v roce 1887.

    V roce 1918 byly tři lokomotivy řady 83 provozovány u nás, lokomotiva 83.23 posunovala ve stanici Grünthal (dnes Kořenov), 83.25 posunovala ve stanici Podmokly (dnes Děčín hlavní nádraží) a 83.37 posunovala ve stanici Meziměstí.

    ČSD převzaly všechny tři lokomotivy a dvě 83.25 a 37 odprodaly v roce 1923 na vlečkové dráhy a lokomotivu 83.23 chtěly přeznačit na 200.001, ale k tomu již nedošlo a lokomotiva byla v roce 1925 vyřazena z provozu. Podle některých údajů měla být rovněž odprodána na vlečkovou dráhu.

Technické údaje lokomotivy 200.001:

Uspořádání pojezdu :B
Průměr hnacích dvojkolí :800 mm
Rozchod : 1435 mm
Indikovaný výkon : 100 koní
Maximální rychlost : 35 km/h
Služební hmotnost : 17 t
Adhézní hmotnost :17 t
Počet parních válců :2
Výhřevná plocha : 36,2 m2
Roštová plocha : 0,72 m2Náčrt loko. 200.001

Lokomotivy

200.002

200.003

    V roce 1894 byly v Krausově lokomotivce v Linci vyrobeny dvě malé dvouspřežní tendrové lokomotivy pro novou Hustopečskou místní dráhu, která vedla z zastávky Hustopeče (dnes Šakvice) - Hustopeče město, byly označeny jmény a čísly: Auspitz (Hustopeče), číslo 1 a Therese (Terezie), číslo 2.

    Majetek dráhy a provoz přešel na jistou dobu do vlastnictví Severní dráhy císaře Fercinanda a v roce 1908 ji převzaly Rakouské státní dráhy, které odprodaly lokomotivu Therese a další stopy po ní mizí, ale údajně měla v Rakousku posunovat na závodní vlečce ještě po roce 1945 .

V roce 1909 převzalo majetek dráhy zpět město Hustopeče a v roce 1911 zakoupilo další dvouspřežní tendrovou lokomotivu, ale z lokomotivky ve Vídeňském Novém Městě. Lokomotiva dostala jméno Therese a číslo 3.

    Kotel lokomotivy Auspitz č. 1 byl nejmenší jaký kdy měla lokomotiva o rozchodu 1435 mm u nás, lokomotiva Therese č.3 měla kotel o něco větší a měla sací brzdu pro vlak i lokomotivu.

    Rám lokomotiv byl vnitřní a dvouválcový dvojčitý parní stroj měl Allan - Trickův rozvod.

    ČSD lokomotivy převzaly a přeznačily č.1 na 200.002 a č. 3 na 200.003 a původní jména na lokomotivách zůstala. V roce 1938 byly obě lokomotivy předány DR a ty lokomotivu 200.002 odprodaly na vlečkovou dráhu a již se nikdy k ČSD nevrátila a lokomotivu 200.003 přeznačily na řadu 98.8001. Lokomotiva se dostala do Rakouska a k ČSD se vrátila až 31. 12. 1948, které ji v roce 1949 vyřadily.

Technické údaje lokomotivy 200.002:

Uspořádání pojezdu :B
Průměr hnacích dvojkolí :800 mm
Rozchod : 1435 mm
Maximální rychlost : 38 km/h
Služební hmotnost : 16,5 t
Adhézní hmotnost :16,5 t
Počet parních válců :2
Výhřevná plocha : 35,0 m2
Roštová plocha : 0,53 m2

Technické údaje lokomotivy 200.003:

Uspořádání pojezdu :B
Průměr hnacích dvojkolí :920 mm
Rozchod : 1435 mm
Maximální rychlost : 35 km/h
Služební hmotnost : 18 t
Adhézní hmotnost :18 t
Počet parních válců :2
Výhřevná plocha : 42,5 m2
Roštová plocha : 0,85 m2Náčrt loko 200.002

Náčrt loko 200.003

Fotografie lokomotiv

Auspitz a Therese
foto: archiv


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: Malý atlas lokomotiv 2001

zpět

18. 11. 2007