wz Lokomotivní řada
210.0

Úvod

    V roce 1884 byla zprovozněna místní dráha Čadca - Zwardoň, společnost vlastnící tuto trať nevlastnila lokomotivy a tak od zahájení provozu předala provoz do nájmu Košicko - bohumínské dráhy (K.O.B.).
    K.O.B. provoz začala zajišťovat šesti lokomotivami řady IIa, které zakoupila v letech 1881 až 1884 v lokomotivce ve Floridsdorfu.
    Jednalo se o lokomotivy soustavy Elbel - Gölsdorf s uspořádáním pojezdu B 1`. Lokomotivy byly kombinované se zavazadlovým prostorem, které byly později v odborné terminologii označené jako parní vozy.

Kotel

    Ležatý kotel lokomotiv měl svůj střed 1770 mm nad temenem kolejnice. Skříňový kotel měl topeniště s roštem o ploše 0,72 m2. Celková výhřevná plocha kotle byla 40 m2 a tlak páry byl 10 barů.
    Dýmnice kotle byla malá. Na dýmnici byl komín soustavy Prüsmann, za komínem byl písečník od kterého vedly písečníkové trubky před spřažené dvojkolí. Za písečníkem byl prostorný parní dóm se šoupátkovým regulátorem, který se ovládal táhlem z budky strojvedoucího, vedeného vnitřkem kotle. Na parním dómu byly dvě pérové pojišťovací záklopky.

Parní stroj

    Dvojčitý parní stroj měl vnější válce o průměru 265 mm se zdvihem pístů 400 mm a nacházel se pod budkou strojvedoucího. Plochá šoupátka byla na válcích a měla vnější rozvody soustavy Stephenson.

Pojezd

    Lokomotivy měly vnitřní rám. Hnací a spřažené dvojkolí o průměru 950 mm byla v rámu pevná a nacházela se v přední části rámu pod ležatým kotlem, přičemž hnací dvojkolí bylo první. V zadní části rámu pod budkou bylo v rozsochách vozové dvojkolí s vnějšími pružnicemi nad ložiskovými skříněmi. Celkový rozvor lokomotiv byl 3600 mm a umožňoval jim projíždět bez problémů oblouky o poloměru 120 m.

Výbava

    Budka strojvedoucího byla plechová, zavazadlová část, která na ní navazovala byla dřevěná a měla dřevěnou kostru.

Označení a provoz a zrušení

    Lokomotivy byly po dodání označeny řadou IIa , ale K.O.B.je později přeznačily na řadu V s inventárními čísly 51 až 56. Lokomotivy původně jezdily na tratích K.O.B. v okolí Košic a od 3. 11. 1884 začaly jezdit na zprovozněné trati z Čadci do Zwardoně, kde vydrželi v provozu až do roku 1900, kdy z důvodu zvyšující se frekvence osobní dopravy byly na trať z Čadce do Zwardoně nasazovány nové tříspřežní lokomotivy K.O.B. řady IIIb1, IIIb2 a IIIb3 a lokomotivy řady V byly přesunuly na výpomoc na různých místních drahách, která měla v provozu K.O.B.
    V roce 1918 bylo všech šest lokomotiv bylo předáno ČSD a ty přeznačily čtyři lokomotivy na řadu 210.0 s inventárními čísly 01 až 04 a jistou dobu je nechaly na pomocných výkonech podle operativních dispozic místních drah a postupně je vyřazovaly. V roce 1928 byla vyřazena a zrušena poslední lokomotiva 210.004.

Závěr

    Provoz těchto lokomotiv (parních vozů) byl levnější oproti klasickým lokomotivám především tím, že nebyl potřebný topič, kotel a lokomotivu obsluhoval pouze strojvedoucí a vlakvedoucí se staral zavazadla v zadním oddíle a plnil ve vlaku tehdejší dopravní povinnosti.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

B 1`m2t

Průměr hnacích dvojkolí :

950 mm

Průměr běžných dvojkolí :

950 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

165 kW

Maximální rychlost :

45 km/h

Služební hmotnost :

24,9 t

Adhézní hmotnost :

17,1 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

40,0 m2

Roštová plocha :

0,72 m2

Zásoba vody :

2,7 m3

Zásoba uhlí :

1,1 m3

Náčrt řady 210.0(2)

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

25. 12. 2009