wz Lokomotivní řada
221.0

Úvod

    Košicko - bohumínská dráha (K.O.B.) v roce 1869 zakoupila v lokomotivce Sigl ve Vídeňském Novém Městě dvě nové lokomotivy s tendrem, které měly uspořádání pojezdu 1B. S těmito lokomotivami K.O.B. zahájily provoz na trati z Bohumína do Českého Těšína, kde vozily osobní vlaky, tato trať byla prvním zprovozněným úsekem K.O.B.

Kotel

    Kotel lokomotiv měl poměrně malou dýmnici, na které byl válcový komín s korunkou. Za komínem na prvním kotlovém prstenci byl vysoký parní dóm se šoupátkovým regulátorem, který se ovládal táhlem podél kotle z přístřešku strojvedoucího. Jedna pérová pojišťovací záklopka byla na parním dómu a druhá pojišťovací záklopka na skříňovém kotli v chrániči. Celková výhřevná plocha kotle byla 128,4 m2, plocha roštu byla 1,55 m2. Tlak páry v původním kotli byl 8,5 barů.

Parní stroj

    Dvojčitý parní stroj měl vnější válce o průměru 400 mm se zdvihem pístů 632 mm. Plochá šoupátka soustavy Trick s přepouštěcím kanálem, byla umístěna nad parními válci a byla poháněna Stephensonovými rozvody přes výstředníky na hallských klikách pomocí.

Rám a pojezd

    Rám lokomotiv byl vnější, spřažená dvojkolí o průměru 1516 mm a běžná dvojkolí o průměru 1015 mm byla v rámu pevná. Hnací a spřažené dvojkolí mělo na osách hallské kliky na ojnice a spojnice pohonu.
    Odpružení bylo provedeno listovými pružnicemi nad ložiskovými skříněmi každého dvojkolí a pružnice hnacího a zpraženého dvojkolí měly mezi sebou vahadla.

Úpravy lokomotiv

    Lokomotivy měly z výroby jen přístřešek strojvedoucího, který byl při dílenských opravách nahrazen budkou strojvedoucího, původně měly lokomotivy písečník umístěným uvnitř rámu od kterého vedly písečníkové trubky před hnací dvojkolí, písečník byl přemístěn při dílenských opravách z důvodu přístupu při plnění na kotel lokomotiv.

Tendry

    Lokomotivy se spojovaly s tendry řady 410.5, které vyráběla lokomotivka ve Floridsdorfu v letech 1884, 1885 a 1891.

Označení a provoz a zrušení

    Lokomotivy byly po dodání K.O.B. označeny řadou IIa s inventárními čísly 1 a 2.
    K.O.B. s lokomotivami zahajovaly provoz na prvém otevřeném úseku svých tratí, kde lokomotivy vozily osobní vlaky. Po dodáníh nových lokomotiv byly tyto lokomotivy postupně přesunovány na podřadnější výkony a již v roce 1900 se jednalo o lokomotivy zastaralé a nehospodárné, proto je K.O.B. přesunuly na výkony při opravách tratí, zálohy ve výtopnách pro nahodilé výkony apod.
    V roce 1921 byl provoz na tratích K.O.B. převzat ČSD včetně lokomotivního a vozového parku. Obě lokomotivy řady IIa byly při převzetí ČSD již velice zastaralé, měly nízký výkon a značnou spotřebu vody a paliva, jejich technický stav nebyl dobrý a proto je ČSD mnoho nepoužívaly a v roce 1924 vyřadily nepřeznačenou lokomotivu IIa č. 2 a v roce 1925 již přeznačenou lokomotivu 221.001.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

1 B m2

Průměr hnacích dvojkolí :

1516 mm

Průměr běhounů :

632 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

270 kW

Maximální rychlost :

55 km/h

Služební hmotnost :

33,5 t

Adhézní hmotnost :

22,6 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

128,4 m2

Roštová plocha :

1,55 m2

Tendr :

410.5

Náčrt řady 221.0

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

28. 12. 2009