wz Lokomotivní řada
253.0

Úvod

    Česká severní dráha (B.N.B.) v roce 1899 začala nahrazovat lokomotivy řady II (u ČSD 232.3) s uspořádáním pojezdu 1 B, výkonnějšími lokomotivami s uspořádáním pojezdu 2`B, které B.N.B. označily řadou IIa.

Kotel

    Ležatý kotel lokomotiv měl svůj střed 1910 mm nad temenem kolejnice. V kotli bylo 183 žárnic o nepřímé výhřevné ploše 109.2 m2, ve skříňovém kotli bylo topeniště s roštem o ploše 2.01 m2 a přímou výhřevnou plochou 7,4 m2, Celková výhřevná plocha kotle byla 116,6 m2. Tlak páry v kotli byl 11 a 12 barů.
    Na dýmnici měly lokomotivy komín soustavy Klien, za dýmnicí byl písečník od kterého vedly písečníkové trubky před hnací dvojkolí, za písečníkem byl prostorný parní dóm se šoupátkovým regulátorem, který se ovládal táhlem podél kotle z budky strojvedoucího. Na parním dómu byly dvě pérové pojišťovací záklopky.

Parní stroj

    Parní stroj měl vnější válce o průměru 425 mm se zdvihem pístů 600 mm. Plochá šoupátka měly Stephensonovy rozvody uložené na vnější straně rámu.

Rám a pojezd

    Rám lokomotiv byl vnější, vepředu byl pod dýmnicí otočný podvozek s běhouny o průměru 930 mm. Hnací a spřažené dvojkolí o průměru 1700 mm byla v rámu pevná. Na osách hnacího i spraženého dvojkolí byly z vnější strany rámu hallské kliky pohonu a na ose hnacího dvojkolí byly výstředníky rozvodů.
    Celkový rozvor lokomotiv byl 5610 mm, z toho pevný rozvor byl 2200 mm a tak mohly lokomotivy projíždět oblouky o nejmenším poloměru 100 m.

Výbava

    Lokomotivy byly vybaveny automatickou sací přestavnou brzdou, mazacím lubrikátorem parního stroje a také registračním rychloměrem Haushälter.

Tendry

    Lokomotivy se spřahovaly s tendry 310.1 a 412.0.

Označení, provoz a zrušení

    První dvě lokomotivy které si B.N.B. zakoupila vyrobila lokomotivka ve Floridsdorfu v roce 1889, byly označeny řadou IIa a čísly 13 a 14, od roku 1893 do 1899 si B.N.B. zakoupila v lokomotivce ve Vídeňském Novém Městě dalších šest stejných lokomotiv a byly označeny čísly 15 až 20.
    V lokomotivce ve Floridsdorfu si v roce 1892 zakoupila stejné lokomotivy také Moravskoslezská ústřední dráha (M.S.C.B.) a byly označeny řadou AF III s čísly 27 až 29. Tyto dráhy byly zestátněny v roce 1895 a Rakouské státní dráhy (K.k.St.B.), které převzaly a přeznačily jejich lokomotivy na řadu 103 s inventárními čísly 21 až 23.
    Lokomotivy řady IIa společnosti B.M.B. jezdily na tratích společnosti s osobními vlaky a rychlíky až do zestátnění v roce 1908. K.k.St.B. lokomotivy B.N.B. přeznačily na řadu 103 s inventárními čísly 01 až 08 a postupně je přesunovaly do nových výtopen a dvě lokomotivy pro špatný technický stav zrušily.
    Po skončení první světové války v roce 1918 byly lokomotivy ve výtopnách Děčín, Kralupy nad Vlatavou, Praha a Bakov nad Jizerou, ČSD všechny lokomotivy převzaly, přičemž jediná byla z lokomotiv M.S.C.B.
    Protože ČSD pro lokomotivy neměly uplatnění tak s nimi jezdily jen několik let v traťovém provozu a čtyři lokomotivy vyřadily ještě před přeznačením v roce 1924. Zbývající lokomotivy byly přeznačeny na řadu 253.0 s inventárními čísly 01 až 05. ČSD lokomotivy přestaly požívat v traťové službě a v roce 1927 byla zrušena lokomotiva 253.002, kterou ČSD přeměnily na vytápěcí kotel K1. V letech 1927 až 1929 byly rozloženy do šrotu další tři lokomotivy a jako poslední dojezdila lokomotiva 253.005, která byla změněna na vytápěcí kotel K 27.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

2` Bm2

Průměr hnacích dvojkolí :

1700 mm

Průměr běhounů :

930 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

350 kW

Maximální rychlost :

80 km/h

Služební hmotnost :

42,6 t

Adhézní hmotnost :

26,6 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

116,6 m2

Roštová plocha :

2,01 m2

Tendr :

310.1, 412.0

Náčrt loko. 253.0

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

15. 12. 2009