wz 

Lokomotivní řada
253.2

     V roce 1886 se Buštěhradská dráha a Ústecko-teplická dráha dohodly na zavedení rychlíků z Ústí nad Labem do Karkových Varů. Předpokládaná hmotnost vlaků byla 100 až 150 t. Společnosti měly v úmyslu co nejvíce zkrátit jízdní doby, tak se dohodly o zakoupení lokomotiv shodného výkonu, ale každá dráha zakoupila jiné lokomotivy. Buštěhradská zakoupila lokomotivy `2 B řady VII u ČSD 253.3 a Ústecko-teplická dráha zakoupila lokomotivy 2`B řady Ib u ČSD 253.2.

    Lokomotivy vyrobila v roce 1887 lokomotivka ve Vídeňském Novém Městě. Společnost jim přidělila inventární čísla 3, 4 a 5 a jména Stephenson, Fulton a Watt.

    Tehdejší lázeňské rychlíky měly kromně dvounápravového služebního vozu ještě 4 až 5 dvounápravových osobních vozů. Lokomotiva Ib ujela s těmito vozy vzdálenost 64 km z Ústí nad Labem do chomutova za 90 minut.

    V roce si společnost objednala další 4 shodné lokomotivy Ib a dala jim inventární čísla 70 až 73 a jména Burg, Gerstner, Wersin a Redtenbacher. Lokomotivy již svými výkony nestačily na dopravní požadavky a proto jezdily s přípřeží.

    Ze sedmi lokomotiv řady Ib ČSD převzaly šest a přeznačily na 253.2. Do konce dvacátých let zůstaly v traťové službě a v dopravě osobních vlaků. Na začátku třizátých let se s jejich použitím však nepočítalo. V roce 1923 se vyřadila Ib, 4 , v letech 1927 až 28 ČSD prodaly stroje 253.203 a 06, v letech 1931 a 1933 dílny rozebraly 253.207 a 05 a zbylé dvě se používaly pro pomocné účely ve výtopnách. V roce 1937 se odprodala 253.201 a v roce 1938 ČSD přeměnily lokomotivu 253.204 na vytápěcí kotel K 36.

Technické údaje :

Uspořádání pojezdu :1` B
Průměr hnacích dvojkolí :1680 mm
Rozchod : 1435 mm
Maximální rychlost : 80 km/h
Služební hmotnost : 44,2 t
Adhézní hmotnost :26,2 t
Počet parních válců : 3
Výhřevná plocha : 126,4 m2
Roštová plocha : 2,14 m2Náčrt


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět