wz Lokomotivní řada
300.5

Úvod

    Pro mísní dráhu Sedlec - Kutná Hora (dnes Kutná Hora hlavní nádraží - Kutná Hora město) v roce 1882 objednala místní dráha Polná - Štoky v lokomotivce Krauss v Linci dvě tříspřežní tendrové lokomotivy, které, ale zaplatil místní cukrovar v Kutné Hoře. Lokomotivy byly dodané v témže roce a po dodání byly označené čísly 1087 K a 1088 K, ale provoz na trati byl zahájen v lednu 1883.
    Trať byla postavena jen, aby spojovala střed města s nádražím, protože Rakouská Severozápadní dráha vedla svojí trať z Děčína přes Nymburk, Kolín, kterou dále směřovala na Jihlavu, Znojmo do Vídně. Trať místní dráhy Sedlec - Kutná Hora, byla teprve v listopadu 1905 prodloužena až do Zruče nad Sázavou.

Kotel

    Ležatý kotel lokomotiv měl svůj střed 1700 mm nad temenem kolejnice, na dýmnici měl válcový komín, za dýmnicí se na ležatém kotli nacházel jen malý parní dóm na kterém byly pojišťovací záklopky, za parním dómem se nacházel písečník od kterého vedly písečníkové trubky před první spřažené a hnací dvojkolí. Před budkou strojvedoucího se nacházelo plnicí hrdlo.
    Kolik bylo v kotli turbek není známo, ale celková výhřevná plocha kotle byla 54.4 m2. Plocha roštu byla 0,83 m2. Tlak páry v kotli byl 12 barů.

Parní stroj

    Dvojčitý parní stroj měl vnější vodorovné válce o průměru 300 mm se zdvihem pístů 500 mm. Na horní straně válců se nacházela plochá šoupátka s Allan-Trickovým rozvodem.

Rám

    Lokomotivy měly vnitřní rám a uvnitř rámu byl umístěn vodojem o objemu 3,6 m3.

Pojezd

    Pojezd lokomotiv měl dvě spřažená a jedno hnací dvojkolí o průměru 925 mm, Hnací dvojkolí bylo třetí. Celkový rozvor byl 2250 mm a mezi dvojkolími S1 a S2 1125 mm a S2 a H 1125 mm. Nápravy měly jednoduché vypružení.

Výbava

    Budka lokomotiv byla malá a měla v předu na levé straně ležatého kotle uhlák o objemu 0,8 m3 a na pravé straně byla skříň na nářadí.

Provoz a zrušení

    Po dodání jezdily obě lokomotivy na Místní dráze Sedlec - Kutná Hora, kdy jízda trvala 13 minut. Po zestátnéní dráhy byly lokomitvy přeznačeny Císařsko-královskými rakouskými státní drahahami (KkStB) na řadu 96.05 a 06. Po prodloužení tratě do Zruče nad Sázavou se ukázaly tyto lehké lokomotivy v kopcovitém terénu nevhodnými a byly přesunuty do Kopidlna a jezdily na tratích bývalých Českých obchodních drah.
    Po skončení první světové války obě lokomotivy převzaly ČSD a počítaly s jejich přeznačením na řadu 300.0 s evidenčními čísly 01 a 02. Protože to byly velice lehké lokomotivy, tak se nehodily pro provoz na žádné místní trati a ČSD dostávaly nové lokomotivy řady 423.0 rozhodly v roce 1925 o prodeji obou lokomotiv na vlečkový provoz ještě před jejich přeznačením na řadu 300.5.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

C m2 t

Průměr hnacích dvojkolí :

925 mm

Rozchod :

1435 mm

Maximální rychlost :

35 km/h

Služební hmotnost :

21,1 t

Adhézní hmotnost :

21,1 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

54,4 m2

Roštová plocha :

0,83 m2

Zásoba vody :

3,6 m3

Zásoba uhlí :

0,8 m3

Foto 96.06 (300.502)

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005
zpět

10. 7. 2018