wz Lokomotivní řada
310.5

Úvod

    Košicko - bohumínská dráha (K.B.O,) si pro provoz na místních tratích, které odbočovaly z hlavní trati, pořídila v lokomotivce v Budapešti v letech 1891 až 1908 dvanáct tříspřežních tendrových lokomotiv, které byly jak u K.O.B. tak u MÁV označeny řadou XII (u MÁV později přeznačeny na řadu 377) a jednu tříspřežní lokomotivu řady XII od lokomotivky Společnosti státní dráhy ve Vídni.

Kotel, parní stroj, rám, pojezd a výbava

    Lokomotivy byly shodné s lokomotivami řady MÁV řady XII od inventárního čísla 219 výše (u ČSD lokomotivy 310.4 inventárních čísel 21, 22 a 24 až 53).     Všechny lokomotivy K.O.B. byly vybaveny zařízením tlakové brzdy.

Provoz a zrušení

    Lokomotiv byly po dodání označeny řadou XII s inventárními čísly 521 až 533, lokomotiva z lokomotivky Společnosti státní dráhy měla inventární číslo 522.
    K.O.B. nasadilo lokomotivy do provozu na tratích místních drah Poprad - Podolinec lokomotivy inventárních čísel 521 až 524, lokomotiva XII.521 byla později nasazena na trati Kežmarok - Spišská Belá, Spišská Nová Ves - Levoča lokomotivy inventárních čísel 525 a 526, Kraľovany - Suchá Hora lokomotivy inventárních čísel 527 až 529, Žilina - Rajec lokomotivu inventárního čísla 530 a Prešov - Bardejov lokomotivy inventárních čísel 531 až 533.
    Lokomotivy na těchto tratích vydržely až do roku 1921, kdy je začaly nahrazovat novější výkonnější lokomotivy řad 320.2 a 331.0. Lokomotivy byly postupně přesunovány na posun.
    ČSD po převzetí provozu na tratích K.O.B. v roce 1921 přeznačily lokomotivy na řadu 310.5, aby se administrativně odlišily od řady 310.4 s kterou byly shodné.
    V letech 1934 až 1936 byly zrušeny lokomotivy 310.501, 06 a 11 a zbývající lokomotivy zůstaly na posunu a postupně byly vyřazovány. V roce 1953 byla ve Vrútkách vyřazena poslední lokomotiva 310.513, která se s lokomotivou 310.507 dochovala do dnes. Lokomotiva 310.513 stojí od roku 1973 jako pomník před vstupem do železničních dílen ve Vrútkách. Lokomotiva 310.507 se v současnosti opravuje v MDC Bratislava.

Závěr

    Lokomotivy řady XII měly pro místní dráhy odbočujících z hlavní trati K.O.B. na severním Slovensku velký význam, asi jako pro místní dráhy v Čechách a na Moravě lokomotivy řady 97 (u ČSD 310.0).


Dochované lokomotivy

310.507majitel ŽSR
310.513majitel ŽSRTechnické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

C m2t

Průměr hnacích dvojkolí :

1110 mm

Rozchod :

1435 mm"

Indikovaný výkon :

45 km/h

Služební hmotnost :

29,1 t

Adhézní hmotnost :

29,1 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

52,25 m2

Roštová plocha :

1,20 m2

Zásoba vody :

4,3 m3

Zásoba uhlí :

1,5 m3

Náčrt 310.5

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

11. 2. 2010