wz Lokomotivní řada
311.3

Úvod

    V druhé polovině devatenáctého století se začal na tratích společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda zvyšovat objem přepravy uhlí. Společnost se proto začala zvyšovat hmotnost vlaků používáním nových otevřených vozů s vyšší únosností. Pro dopravu těchto vlaků již nestačily osvědčené lokomotivy s uspořádáním pojezdu 1B, které se používaly a do té doby vyhovovaly.
    Společnost proto v letech 1865 až 1870 zakoupila v lokomotivkách Společnosti státní dráhy a ve Vídeňském Novén Městě 77 nových trojspřežních lokomotiv řady Vc1 a Vc2 s tendrem, které byly označeny jmény měst, hvězd, planet, řek a pod.

Kotel

    Kotle lokomotiv odpovídaly výkony a parametry lokomotivám řady 311.0 a 1.
    Ležatý kotel lokomotiv měl svůj střed 1818 mm nad temenem, bylo v něm 151 žárnic o nepřímé výhřevné ploše 112,2 m2, topeniště mělo rošt o ploše 1,7 m2 s přímou výhřevnou plochou 7,5 m2. Celková výhřevná plocha kotle byla 119,7 m2. Tlak páry v kotli byl 10 barů.
    Na dýmnici byl válcový komín s korunkou, za ním na prvním kotlovém prstenci byl prostorný parní dóm, na kterém byla pérová pojišťovací záklopka, druhá pojišťovací žáklopka se nacházela na skříňovém kotli, která byla umístěna v chrániči, za parním dómem se nacházelo plnicí hrdlo.

Parní stroj

    Dvojčitý parní stroj měl vnější válce o průměru 435 mm se zdvihem půstů 632 mm, plochá šoupátka se nacházela také vně rámu a měly Stephensonovy rozvody páry.

Rám a pojezd

    Rám lokomotiv byl vnější, a všechny dvojkolí o průměru 1266 mm byla v rámu pevná a hnací dvojkolí bylo třetí. Hnací i spřažená dvojkolí měla hallské kliky. Rozvor mezi dvojkolími S1 a S2 byl 1528 mm a mezi S2 a H 1475 mm. Celokový a zároveň i pevný rozvor byl 3003 mm.

Vybavení

    Prvních devět lokomotiv mělo jen štít před stanovištěm strojvedoucího, budky strojvedoucího byly na tyto lokomotiva doplněny při dílenských opravách, zbývající lokomotivy byly již z výroby vybaveny budkou strojvedoucího. Lokomotivy nebyly vybaveny brzdou, jen tendr měl ruční brzdu, kterou obsluhoval topič. Mazání válců bylo provedeno pomocí Kernaulovy maznice, která byla umístěna v budce strojvedoucího a obsluhoval jí topič.

Tendry

    Lokomotivy řady 311.3 mohli být spřaženy s tendry řady 309.0 (u K.k.St.B.řada 8), řady 508.1 (u K.k.St.B. řada 44) a řady 410.0 (u K.k.ST.B.řada 45).

Provoz a zrušení

    Po dodání byly lokomotivy značeny, jak již bylo zmíněno jen jménem, od roku 1873, byly lokomotivy označeny inventárními čísly 287 až 363 a jmény.
    Po zestátnění Severní dráhy císaře Ferdinanda, přešlo k Rakouským státním drahám (K.k.St.B.) k 1. 1. 1908 sedmdesát pět těchto lokomotiv, kde byly označeny řadou 149.
    Po skončení první světové války byly lokomotivy rozděleny roce 1918 mezi železniční správy BBÖ, které dostaly 26 lokomotiv, ČSD, které dostaly 33 a PKP, které dostaly 10 lokomotiv.
    ČSD přeznačilo v roce 1921 již jen 27 lokomotiv na řadu 311.3. ČSD lokomotivy používaly pouze pro posun a proto je nemodernizovaly doplněním tlakové brzdy. Lokomotivy posunovaly v České Lípě, Kralupech nad Vltavou a Praze. Jediná lokomotiva 311.322 se dostala na Slovensko kde posunovala v Žilině, jiné zdroje uvádí Čadci.
    Od roku 1925 byly lokomotivy postupně vyřazovány, podle technického stavu kotlů. Lokomotivy byly v druhé polovině třicátých let hromadně vyřazovány, protože na posun byly k dispozici novější a výkonnější lokomotivy z traťové služby, které tam byly nahrazovány novými lokomotivami. Poslední dvě lokomotivy 311.311 a 322 byly vyřazeny v roce 1940.Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

C m2

Průměr hnacích dvojkolí :

1266 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

kW

Maximální rychlost :

40 km/h

Služební hmotnost :

32,6 t

Adhézní hmotnost :

32,6 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

119,7 m2

Roštová plocha :

1,7 m2

Tendr :

309.0, 508.1, 410.0

Náčrt

Obrázek

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

1. 11. 2009