wz


Lokomotivní řada
314.0

Úvod

    Pro zahájení provozu v roce 1871 si Duchcovsko-podmokelská dráha (D.B.E.) zakoupila osm tříspřežních lokomotiv řady BO I, které dodala francouzská Koechlinova lokomotivka v Mythúzách.
    Společnost D.B.E. se snažila šetřit a údržba a opravy francouzských lokomotiv se prodražovala, protože tyčoví, rozvody, ložiska měla jinou konstrukci než lokomotivy rakouské, kterých neustále přibývalo a jejich opravy nebyly tak drahé a postupně zlevňovaly. Proto si společnost v letech 1872 až 1882 zakoupila 26 trojspřežních lokomotiv s tendrem řady BO II, které dodaly lokomotivky ve Vídeňském Novém Městě a Společnosti státní dráhy.

Kotel

    Kotle lokomotiv řady BO II nebyly jednotné.
    Lokomotivy BO II čísel 1 až 17 měly v ležatém kotli 181 žárnic s nepřímou výhřevnou plochou 121,6 m2, topeniště mělo rošt o ploše 1,54 m2 s přímou výhřevnou plochou 8,0 m2, celková výhřevná plocha kotle byla 129,6 m2. Tlak páry v kotli byl 9 barů.
    Lokomotivy BO II čísel 18 až 25 měly v ležatém kotli 177 žárnic s nepřímou výhřevnou plochou 119,1 m2, topeniště mělo rošt o ploše 1,54 m2 s přímou výhřevnou plochou 9,0 m2, celková výhřevná plocha byla 128,1 m2. U některých lokomotiv byl tlak páry v kotli 9 barů a u některých 10 barů.
    Lokomotiva BO II čísla 26 měla v kotli 170 žárnic o nepřímé výhřevné ploše 114,6 m2, topeniště mělo rošt ploše 2 m2 s přímou výhřevnou plochou 9,0 m2, celková výhřevná plocha kotle byla 123,6 m2. Tlak páry v kotli byl 10 barů.
    Na dýmnici by umístěn komín Klien, jiné zdroje uvádějí komín Ressig, za ním na prvním kotlovém prstenci se nacházel prostorný parní dóm se dvěmi pérovými pojišťovacími záklopkami, za ním byl písečník, od kterého vedly písečníkové trubky k před a za hnací dvojkolí.

Parní stroj

    Dvojčitý parní stroj měl vnější válce o průměru 475 mm se zdvihem pístů 632 mm. Pohon byl proveden pomocí vnějších ojnic a hallských klik. Svislé šoupátkové komory parního stroje byly umístěny pod dýmnicí uvnitř rámu, plochá šoupátka měla vnější Stehensonův rozvod.

Pojezd a rám

    Rám lokomotiv byl vnější, lokomotivy BO II čísel 1 až 25 měly dvojkolí o průměru 1175 mm a lokomotiva BO II čísla 26 měla dvojkolí o průměru 1180 mm. Všechna dvojkolí byla v rámu pevná. Celkový a zároveň i pevný rozvor byl 3160 mm a tak mohli lokomotivy projíždět oblouky o průměru 125 m. Na osách všech dvojkolí byly hallské kliky.

Výbava

    Lokomotivy nebyly z výroby vybaveny brzdou, jen tendr měl ruční brzdu, kterou obsluhoval topič. Při dílenských opravách byly některé lokomotivy vybaveny jednoduchou sací brzdou, která působila na dvojkolí tendru a dvě dvojkolí lokomotivy.

Tendry

    K lokomotivám byly dodány tříosé tendry, které byly u D.B.E. označeny řadou TO, u K.k.St.B. řadou 56 a u ČSD řadou 410.3

Provoz a zrušení

    Lokomotivy byly po dodání D.B.E. označeny řadou BO II a inventárními čísly 9 až 34. Lokomotivy jezdily na tratích D.B.E. až do jejího zestátnění v roce 1892. Rakouské státní dráhy (K.k.St.B.) převzaly všech 26 lokomotiv řady BO II a označily je řadou 53 s inventárními čísly 01 až 26 a jejich tendry na řadu 33. Do roku 1918 K.k.St.B. vyřadilo šest lokomotiv.
    Po skončení první světové války v roce 1918 převzalo zbývajících dvacet lokomotiv ČSD, které je v roce 1921 přeznačily na řadu 314.0 a jejich tendry byly přeznačeny na řadu 410.3. Lokomotivy byly umístěny ve výtopně Podmokly, (dnes Děčín - hlavní nádraží). ČSD lokomotivy používaly v traťové službě tak i posunu.
    ČSD do roku 1938 vyřazovaly jen výjimečně. Opravovaná lokomotiva 314.015 zůstala rozložena v roce 1938 v dílnách v České Lípě, tam byla také v roce 1939 převzata DR a její další osud není znám.
    Zbývající lokomotivy byly přesunuty v roce 1939 z Podmokel do výtopen ve vnitrozemí, kde se používaly jen k posunu a lokomotivy se postupně začaly vyřazovat.
    Po skončení druhé světové války byly ještě v provozu lokomotivy 314.004, 07, 09, 11 a 12, které se postupně vyřazovaly podle stavu kotle. V roce 1951 byla vyřazena poslední lokomotiva 314.004 vyrobená v roce 1872, která byla stará již 79 let.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

C m2

Průměr hnacích dvojkolí 314.001 až 19/20 :

1175/1180 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

280 kW

Maximální rychlost :

45 km/h

Služební hmotnost 314.001-14/15-20 :

41,0/40,8 t

Adhézní hmotnost 314.001-14/15-20 :

41,0/40,8 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha 314.001-14/15-19/20:

129,6/128,1/123,6 m2

Roštová plocha 314.001-14/15-20 :

8,0/9,0 m2

Tendr :

410.3

Náčrt

Obrázek

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

3. 11. 2009