wz;Lokomotivní řada

321.0

Úvod

    Moravská západní dráha (M.W.B.) si pro svoje tratě zakoupila v roce 1889 tříosé lokomotivy s tendrem, které vyrobila lokomotivka ve Vídeňském Novém Městě a měly výrobní čísla 3322 až 3328.

Kotel

    Kotel lokomotiv měl 144 žárnic s nepřímou výhřevnou plochou 87,7 m2, topeniště s roštem o ploše 1,37 m2 s přímou výhřevnou plochou 6,4 m2. Celková výhřevná plocha kotle byla 94,1 m2. Tlak páry v kotli byl 11 barů.
    Na dýmnici se nacházel komín soustavy Prüsmann, který se později nahrazoval komínem baňatým, protože se v lokomotivách později spalovala méně kvalitní hnědé uhlí.
    Na ležatém kotli byl na prvním kotlovém prstenci prostorný parní dóm, na kterém byly umístěny dvě pérové pojišťovací záklopky. Uvnitř parního dómu byl regulátor, který se ovládal táhlem uvnitř kotle. Za parním dómem se nacházel písečník, od kterého vedly písečníkové trubky před a za hnací dvojkolí.

Parní stroj

    Parní stroj měl vnější válce o průměru 400 mm se zdvihem pístů 630 mm. Šoupátkové komory parního stroje byly umístěny uvnitř rámu pod dýmnicí a měly Stephensonův rozvod, který byl taktéž uvnitř rámu.

Pojezd

    Rám lokomotiv byl vnitřní a všechna dvojkolí o průměru 1280 mm byla v rámu pevná. Rozvor mezi dvojkolími byl 1400 mm a celkový i pevný rozvor byl 2800 mm a lokomotivy mohli projíždět oblouky o průměru 50 m.

Výbava

    Lokomotivy nebyly vybaveny brzdou, brzdu měl jen tendr, kterou obsluhoval topič. Lokomotivy byly vybaveny pulsometrem pro čerpání vody z vnějších zdrojů (studny apod.) do tendrů.

Tendr

    K lokomotivám byly dodávány dvounápravové tendry řady 3, které ČSD označily řadou 170,0. Tendry měly objem vodojemu jen 6,6 m3.

Provoz a zrušení lokomotiv

    Lokomotivy zahajovaly provoz na všech tratích M.W.B. 1. 9. 1889 a to z Prostějova do Třebovic v Čechách přes Chornici, na odbočce z Chornice do Velkých Opatovic a z Kostelce na Hané do Želechovic na Hané. Lokomotivy zde byly v provozu až do zestátnění Rakouskými státními drahami (K.k.St.B.), které tyto lokomotivy označily řadou 92 s inventárními čísly 10 až 16 a ponechaly je jezdit na původních tratích.
    V roce 1918 po první světové válce byly lokomotivy předány ČSD, které je ponechaly v provozu na původních tatích. V roce 1921 byly lokomotivy přeznačeny na řadu 321.0 a jejich tendry na řadu 107.0.
    Protože se jednalo o lokomotivy staré a nehospodárné, ČSD lokomotivy nijak nemodernizovaly ani je nevybavovaly zařízením tlakové brzdy.
    Protože ČSD zařazovaly do provozu nové lokomotivy řady 423.0 na místní dráhy byla řada 321.0 přesunována na posun a v roce 1929 se začalo s vyřazováním lokomotiv, kdy byly vyřazeny lokomotivy 321.002 a 06, v roce 1931 byla vyřazena lokomotiva 321.001, v roce 1935 byly vyřazeny lokomotivy 321.005 a 07, v roce 1937 byla vyřazena lokomotiva 321.003 a jako poslední byla vyřazena v roce 1939 lokomotiva 321.004.
    Všechny lokomotivy měly dobře udržované kotle a proto je ČSD nedaly do šrotu, ale odprodaly je menším podnikům na posun a jako vytápěcí kotle. ČSD si za každou si účtovaly 14.000 Kčs tehdejší měny.

Závěr

    Lokomotivy se vzhledem k malému rozvoru 2800 m, kolům o poměrně velkém průměru a velkým přemyslím hmotám, při rychlostech okolo 50 Km/h velmi kolébaly a vrtěly a proto nebyly u lokomotivních čet oblíbeny.
    Stejné lokomotivy v letech 1876 a 1877 zakoupila Dolnorakouská jihozápadní dráha v počtu šesti kusů a Rakouské státní dráhy v roce 1888 v počtu tří kusů.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

C m2

Průměr hnacích dvojkolí :

1280 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

300 kW

Maximální rychlost :

50 km/h

Služební hmotnost :

29,7 t

Adhézní hmotnost :

29,7 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

94,1 m2

Roštová plocha :

1,37 m2

Tendr :

107.0

Náčrt

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

9. 11. 2009