wz 

Lokomotivní řada
354.0

    Lokomotivy řady 129 zkonstruoval konstruktér Gölsdorf. V roce 1902 bylo v lokomotivce Floridsdorf postaveno 7 kusů a lokomotivce ve Vídeňském Novém Městě 10 kusů lokomotiv. Lokomotivy měly uspořádání pojezdu 1` C. V provozu se počítalo že budou jezdit převážně ve směru dopředu, kde měly povolenou rychlost 80 km/h a pro jízdu vzad jen 60 km/h. Lokomotivy se velmi dobře osvědčily, ale brzy se ukázalo že lokomotivy mají malé zásoby vody 6,9 m3 a uhlí 3 m3. Tento nedostatek vedl Gölsdorfa k úpravě projektu že přidal zadní Adamsův běhoun a tím mohl zvětšit vodojemy na 9,8 m3 vody a uhlák na 5,4 m3 uhlí. Tak vznikla nová lokomotivní řada 229 s uspořádáním pojezdu 1`C 1`.

    Kotel lokomotiv řady 229 měl 200 žárnic o průměru 44 mm s výhřevnou plochou 96,7 m2, topeniště mělo trošt o ploše 2 m2 s přímou výhřevnou plochou 9,4 m2 a celková výhřevná plocha kotle byla 106,1 m2. Na ležatém kotli byl vysoký parní dóm se šoupátkovým regulátorem a před budkou byly dvě pojišťovací záklopky soustavy Pop - Coale skryté v chrániči. Na lokomotivách se používaly dva druhy komínů, litinové s obroučkou s jiskrojemem v dýmnici, nebo baňaté soustavy Rihosek.

    Vnitřní rám lokomotiv byl plechový, v rámu byly vpředu a v zadu Adamsovy běhouny bez vratných pružin, přední běhoun měl oboustranný výkyv ± 52 mm a zadní ± 45 mm.Tři dvojkolí - dvě spřažená a jedno hnací byla v rámu pevná.

    Dvouválcový sdružený parní stroj měl vysokotlaký válec o průměru 420 mm, nízkotlaký válec o průměru 650 mm a zdvih pístů 720 mm, šoupátka parního stroje byla plochá a levé šoupátko mělo Gölsdorfovo rozjížděcí zařízení. Vnější rozvody parního stroje byly soustavy Heusinger.

    Prostorná budka lokomotiv měla v předu i vzadu oválná výhledová okna. Za budkou byl uhlák s vodojemem a po stranách kotle před budkou byly dva dlouhé vodojemy.

    Od roku 1903 byly lokomotivy řady 229 dodávány z lokomotivek ve Vídeňském Novém Městě, Floridsdorfu, Společnosti státní dráhy, Krauss v Linci a První Českomoravské továrny na stroje v Libni.

    Celkem bylo v letech 1903 až 1920 vyrobeno 260 lokomotiv řady 229. Rakouské státní dráhy zakoupily 239 kusů lokomotiv, Rakouská jižní dráha 11 kusů lokomotiv a dráha Vídeň - Aspang 10 kusů lokomotiv.

    V letech 1906 až 1912 byly zrekonstruovány lokomotivy řady 129 dosazením zadního Adamsova na pojezd 1` C 1` a tím došlo k typovému sjednocení a zvýšení celkového počtu lokomotiv řady 229 na 277 kusů a zaniknutí řady 129.

    Tyto hospodárné lokomotivy vozily všechny druhy osobních vlaků na hlavních i vedlejších tratích.

    Po roce 1918 převzaly ČSD 145 lokomotiv a ty byly ve výtopnách Budějovice, Tábor, Rakovník, Klatovy, Plzeň, Louny, Podmokly, Praha, Nymburk, Česká Lípa, Pardubice, Česká Třebová, Kyšperk (Letohrad), Brno, Břeclav, Veselí nad Moravou, Přerov a Moravská Ostrava. ČSD lokomotivy později přeznačily na řadu 354.0 s inventárními čísly 01 až 145.

    Lokomotivy byly postupně modernizovány doplněním tlakové brzdy a dále plnily důležité úkoly v osobní dopravě vlaků do 100 km vzdálenosti, kde se nevyžadovalo zbrojení uhlím. V roce 1919 bylo 20 lokomotiv předáno na Slovensko, kde jezdily až do roku 1939, kdy jich 15 ČSD předaly MÁV.

    Koncepce těchto dvouválcových sdružených lokomotiv odolala snahám našich konstruktérů přestavby na lokomotivy dvojčité s přehřívačem a tak kromně čtyř zkušebně přestavěných na dvojčité, které se ale neosvědčily, dojezdily všechny jako dvouválcové sdružené.

    Poslední lokomotiva 354.096 dojezdila v roce 1967 v Chocni, kde jezdila na trati Choceň - Litomyšl.

    Lokomotiva 354.0130 opustila ČSD a naší republiku 3. 1. 1969 kdy odjela z Břeclavi do Vídně jako exponát železničního muzea.

Technické údaje :

Uspořádání pojezdu :1` C 1`
Průměr hnacích dvojkolí :1574 mm
Rozchod : 1435 mm
Indikovaný výkon : 900 koní
Maximální rychlost : 80 km/h
Služební hmotnost : 67,1 t
Adhézní hmotnost :42,0 t
Počet parních válců :2
Výhřevná plocha : 106,1 m2
Roštová plocha : 2,0 m2


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005

zpět

17. 4. 2005