wz 

Lokomotivní řada
354.1
VŠUDYBYLKA


    Protože tendrové lokomotivy řady 229 (u ČSD 354.0) přestávaly stačit na vzrůstající hmotnosti osobních vlaků byla na požadavek rakouské jižní dráhy zkonstruována nová lokomotivní řady 629 s pojezdem 2` C 1`. Lokomotivy této řady byly výkonnější, měly výkonnější kotel, větší rošt topeniště a delší rozvor náprav.

    Kotel lokomotiv měl 129 žárnic a 21 kouřovek. Celková výhřevná plocha kotle byla 142,7 m2. Na skříňovém kotli před budkou byly dvě pojišťovací záklopky Pop - Coale, na ležatém kotli byl parní dóm se šoupátkovým regulátorem , v dýmnici byl velkotrubnatý přehřívač a výfukové zařízení s komínem soustavy Rihosek. Tlak páry v kotli byl 13 barů.

    Rám lokomotiv byl plechový, hnací i spřažená dvojkolí byla v rámu pevná, vpředu byl otočný podvozek s rozvorem 2440 mm, který měl na čepu výkyv ± 35 mm a vzadu byl Adamsův běhoun bez vratných pružin s výkyvem ± 45 mm.

    Dvojčitý parní stroj měl válce o průměru 475 mm a zdvih pístů 720 mm. Šoupátka parního stroje byla pístová a měla vnitřní vstup páry, vnější rozvody parního stroje byly soustavy Heusinger.

    Prvních devět lokomotiv vyrobila v letech 1913 a 1914 lokomotivka Společnosti státní dráhy pro Rakouskou jižní dráhu. V roce 1915 bylo vyrobeno dalších šest lokomotiv lokomotivkou ve Vídeňském Novém Městě. Lokomotivy dostaly označení 629.01 až 15, později přeznačených na 629.101 až 15. V roce 1917 lokomotivy řady 629 začaly kupovat i rakouské stání dráhy.

    Po roce 1918 ČSD převzaly do svého provozu 15 lokomotiv 629 (354.121 až 35), které byly vyrobeny v letech 1917 a 1918. Lokomotivy řady 629 se staly vzorem pro výrobu nových lokomotiv v našich lokomotivkách Škoda, Českomoravská - Kolen a strojírna Breitfeld a Daněk. Nejdříve se lokomotivy vyráběly podle původní dokumentace, později s různými úpravami a modernizacemi. Série lokomotiv 354.1220 až 229 ze Škodovkyy pro ČMD z roku 1940 se vzhledově lišily od předchozích, měly výše položeným kotlem, jedním parním dómem, písečníkem, plechovými usměrňovači kouře a nízkým komínem s korunkou. Dalších pět lokomotiv dodala v roce 1941 Škodovka SŽ, které po válce přešly k ČSD a dostaly označení 354.1230 až 234, poslední lokomotivy dvě přišly z Rakouska po skončení druhé světové války a byly označeny 354.1235 a 236.

    Protože se jednalo o lokomotivy univerzální, spolehlivé a oblíbené ČSD je modernizovaly a sjednocovaly např. výměna měděných topenišť za ocelové, dosazení elektrického osvětlení, výměna sacího napaječe za výfukový injektor atd.

    Lokomotivy řady 354.1 byly postupně vyřazovány a poslední lokomotivy 354.125 a 354.135 jezdily na trati Dolní Lipka - Štíty až do roku 1978 kdy byly zrušeny.

Dochované lokomotivy:

 lokomotiva  majitel  deponace 
354.195ČDLužná u Rakovníka
354.1178ŽSRRD Zvolen
354.1217NTMLD Brno dolní

Technické údaje :

Uspořádání pojezdu :2` C 1`
Průměr hnacích dvojkolí :1574 mm
Rozchod : 1435 mm
Indikovaný výkon : 810 kW
Maximální rychlost : 80 km/h
Služební hmotnost : 81,4 t
Adhézní hmotnost :43,2 t
Počet parních válců :2
Výhřevná plocha : 142,7 m2
Roštová plocha : 2,70 m2Lokomotivy 354.195
foto: Otakar Pavlásek

Lokomotiva 354.195
foto: Otakar Pavlásek


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005

zpět

18. 4. 2005