wz Lokomotiva
386.0001,
jediná lokomotiva této řady
a jediná parní lokomotiva ČSD
proudnicově oplášťovaná.


    Dodávka první série lokomotiv řady 387.0 měla jediný nedostatek, výrobce nedodržel požadavek ČSD o hmotnosti na nápravu 16 t. Lokomotivka Škoda proto vyrobila v roce 1927 trojčitou lokomotivu řady 386.0 s výrobním číslem 386, která byla odvozená od řady 387.0.

    Lokomotiva byla zmenšená doslova všude, aby výrobce dodržel požadavek hmotnosti 16 t na nápravu.

Technicko bezpečnostní zkouška byla s lokomotivou vykonána na trati mezi Plzní a Nepomukem, ale traťový svršek nedovoloval jet rychleji než max. 90 km/h.

    Její provoz začal ve výtopně Praha střed a v roce 1931 ji ČSD převedly do Přerova, kde jezdila na obězích s lokomotivami řady 387.0 až do roku 1937, kdy ji ČSD nechaly v tehdejší Moravské Ostavě upravit na proudnicovou lokomotivu.

    Konstruktéři parních lokomotiv začali navrhovat různé typy aerodynamických lokomotiv pro vysoké rychlosti, např. u DR dvě lokomotivy řady 05 s uspořádáním pojezdu 2`C 1` a 05.002 dosáhla rychlosti 201 km/h a v Anglii to byla řada A4 kde lokomotiva Mallard dosáhla rychlosti 202 km/h.

    ČSD ve snaze získat zkušenosti se stavbou aerodynamických lokomotiv, rozhodly o proudnicovém oplášťování 386.001 z roku 1927.

    Úprava proběhla tak, že se na zesílený ochoz přimontovala dolní nosná kostra ze svislých nosičů dole zaoblených, na tyto nosiče navazovala horní kostra obloukových nosičů opřených o kotel. Na tyto nosiče se upevnily plechy o síle 3 mm. V předu přešlo zakrytí v paraboloid z plechů o síle 2 mm, který byl otevíratelný ze dvoučástí pro přístup k dýmničním dveřím. Na přením čelníku byl upraven elipsoid se dvěmi skly před návěstními svítilnami a s oplášťovanými nárazníky.

    Protože se nepředpokládal pravidelný provoz lokomotivy při svěšování z předu, byla spřáhla i koncové kohohouty průběžného potrubí s pražovými spojkami a kohout parního potrubí čelnímy dvířky mezi nárazníky. V předu na pravé straně vystupovalo oplášťování kompresoru. Od předního paraboloidu až k budce vedly dlouhé usměrňovací plechy. Čelní stěny budky byky zešikmené. Přestože byla po proudnicové úpravě hmotnost o 6,5 t větší, nebyla lokomotiva přeznačena

    V dolní části kapoty byly stahovací rolety pro přístup k pojezdu při ošetřování a opravách. Stejné rolety byly i u podvozku tendru. V roce 1939 bylo odstraněno kapotování rozvodového mechnismu, aby nedocházelo k přehřívání ojničních ložisek.

    Tendr měl nahoře v zadní části pevnou střechu a v přední části dva posuvné díly ovládané z budky klikou, které se odsunovaly do zadu.

    První jízda po oplášťování se uskutečnila 1. 3. 1938 a vedla z Moravské Ostravy do Bratislavy se slavnostním vlakem. Lokomotiva pak zůstala v Bratislavě hl. nádraží.

    Nátěr lokomotivy byl zelený se šesti oranžovými pruhy z nichž pět vedlo k budce a šestý až ke konci tendru. Mezi oranžovými pruhy na elipsoidu byly červené pruhy zakončené na straně dýmnice. Všechny pruhy se sbíhaly do mohutného oranžového šípu směřujícího do středu koleje.
    Asi v roce 1942 dostala lokomotiva stříbrný nátěr s modrými pruhy, po vzoru lokomotiv DR řad 01.10 nebo 03.10.
    Po skončení druhé světové války se obnovil původní zelený nátěr, ale oranžové a červené pruhy byly jinak uspořádané.

    Již v této barevné úpravě vezla 20. 8. 1945 lokomotiva jubilejní vlak při oslavě 100 let Olomoucko - pražské dráhy.

    O jejím zrušení rozhodly dodávky nových rychlíkových lokomotiv. ČSD se tak rozhodly v roce 1948 a v témže roce byla v Bratislavě zrušena.

Technické údaje :

Uspořádání pojezdu : 2` C 1`
Průměr hnacích dvojkolí : 1850 mm
Rozchod : 1435 mm
Indukovaný výkon : 1398 kW
Maximální rychlost : 100 km/h
Služební hmotnost : 88,1 t
Adhézní hmotnost : 48,0 t
Počet parních válců : 3
Výhřevná plocha : 246,9 m2
Roštová plocha : 4,57 m2
náčrt lokomotivy řady
386.0

náčrt lokomotivy řady
386.0

náčrt lokomotivy řady
386.0

náčtr lokomotivy řady
386.0

lokomotiva 386.001
foto: archiv

lokomotiva 386.0001
foto: archiv

lokomotiva 386.001
foto: archiv

386.0001
foto: archiv MDC


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv 1 - 7, Nadas Praha 1979 - 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět