wz Lokomotivní řada
402.0

Úvod

    Dráhy císařovny Alžběty (K.E.B.) si pro své tratě, které na naše území zasahovaly z rakouské Sumeravy přes Dolní Dvořiště až do Budějovic, si v letech 1873 až 1875 objednala dvacet čtyři čtyřspřežních nákladních lokomotiv s tendrem. Lokomotivy měly jména po rakouských městech, horách a osobnostech.

    Prvních devět lokomotiv vyrobila lokomotivka Hartmann v Saské Kamenici v roce 1873, dalších šest lokomotiv vyrobila lokomotivka ve Vídeňském
Novém Městě a devět lokomotiv lokomotivka ve Floridsdorfu v roce 1875.

    Po dodání je společnost K.E.B. označila řadou V, po převzetí Rakouskými státními drahami (K.k.St.B) byly lokomotivy označeny řadou B III, později řadou 70 a lokomotivy které převzaly ČSD byla označeny řadou 402.0.

Kotel

    Ležatý kotel lokomotiv měl 188 žárnic o nepřímé výhřevné ploše 148.8 m2, skříňový kotel měl topeniště s plochou roštu 1,75 m2 a přímou výhřevnou plochou 8,6 m2, celková výhřevná plocha kotle byla 157,4 m2. Tlak páry v kotli byl 8,5 baru, který se při dílenských opravách zvýšil na 10 barů.

    Na dýmnici byl původně litinový komín s jiskrojemem, ale u K.k.St.B. se začaly na lokomotivy dosazovat baňaté komíny a nakonec když se v lokomotivách začalo spalovat jen hnědé uhlí byly na lokomotivy dosazeny Ressigovy komíny.

    Na prvním kotlovém prstenci byl vysoký parní dóm s regulátorem, který se ovládal táhlem podél kotle z budky, na parním dómu byly dvě pérové pojišťovací záklopky, které byly později nahrazeny pojišťovacími záklopkami Pop - Coale. Za parním dómem byl písečník, od kterého vedly písečníkové trubky před a za druhé spřažené dvojkolí.

Rám a pojezd

    Rám lokomotiv byl vnitřní, spřažená (S1, S2, S3) a hnací (H) dvojkolí měla průměr 1100 mm. Dvojkolí S1, S2 a H byla v rámu pevná spřažené dvojkolí S3 mělo oboustranný posuv ±14 mm. Celkový rozvor lokomotivy byl 3580 mm, pevný rozvor byl 2400 mm a tak mohly lokomotivy projíždět oblouky o poloměru 100 m.

    Kola byla kovaná a protizávaží měla vyrobené ze plných plechů, všechny protizávaží byla stejné hmotnosti, bez rozlišení spřažených a hnacích dvojkolí .

Parní stroj

    Dvojčitý parní stroj měl vnější ležaté válce o průměru 448 mm se zdvihem pístů 579 mm, šoupátka byla umístěna mezi rámem pod dýmnicí, vnější šoupátkový rozvod byl soustavy Gooch.

Tendry

    K lokomotivám se používaly třínápravové tendry, které byly u ČSD označeny řadou 410.2 později nahrazené tendry řad 312.0 a 412.3

Provoz a zrušení

    Společnost K.E.B. lokomotivy používala k dopravě nákladních vlaků na svých tratích, po převzetí společnosti K.k.St.B. byly některé lokomotivy přesunuty do obvodu ředitelství státních drah v Plzni a Stanislawów, ale protože to byly již staré lokomotivy začalo K.k.St.B. s jejich rušením. Po roce 1918 převzalo ČSD pět lokomotiv řady 70 a začalo je používat k posunu na Sokolovsku, protože byly zastaralé na těchto výkonech vyhovovaly. V roce 1921 byly lokomotivy přeznačené na řadu 402.0 s inventárními čísly 01 až 05.

    V roce 1927 prodaly ČSD lokomotivy 402.001, 02 pro provoz na uhelných vlečkách a v roce 1929 je následovala lokomotiva 402.005. Zbylé dvě lokomotivy nadále sloužily při posunu na Sokolovsku. Po okupaci v roce 1938 byly obě lokomotivy předány DR, které je přeznačily na řadu 55.71 s čísly 01 a 02. V roce 1944 byly obě lokomotivy prodány ČMD a ty je přesunuly na Plzeňsko a používaly při posunu. Ke zrušení obou lokomotiv došlo v roce 1950.
Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

D m2

Průměr hnacích dvojkolí :

1100 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

340 kW

Maximální rychlost :

35 km/h

Služební hmotnost :

43,5 t

Adhézní hmotnost :

43,5 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

157,4 m2

Roštová plocha :

1,75 m2

Tendry :

410.2, 312.0, 412.3

Náčtr lokomotivy
řady
402.0

Foto lokomotivy
402.003
Archiv NTM

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005

zpět

25. 1. 2009