wz Lokomotivní řada
403.0

Úvod

    Dráha císaře Ferdinanda Josefa (K.F.J.B.) si na konci devatenáctého století začala sako ostatní společnosti dopravovat těžší nákladní vlaky a na dopravu těchto nákladních vlaků si pořídila deset čtyřspřežních nákladních lokomotiv s tendrem, zejména pro obtížné úseky z Budějovic do Chotýčan, z Tábora do Střezimíře a z Čerčan do Stránčic.

    Nové lokomotivy vyrobila pro K.F.J.B. v letech 1883 a 1884 lokomotivka ve Floridsdorfu s výrobními čísly 474 až 483. Lokomotivy byly společností označeny řadou BE III s inventárními čísly 131 až 140.

Kotel

    Ležatý kotel lokomotiv měl 202 žárnic o nepřímé výhřevné ploše 155,3 m2, topeniště ve skříňovém kotli (Becker) mělo rošt o ploše 2 m2 a přímou výhřevnou plochu 11,0 m2, celková výhřevná plocha kotle byla 166,3 m2. Osm lokomotiv z roku 1883 mělo tlak páry v kotli 10 barů a dvě lokomotivy z roku 1884 měly tlak páry v kotli 11 barů.

    Na dýmnici byl baňatý komín, za ním se na prvním kotlovém prstenci nacházel prostorný parní dóm se šoupátkovým regulátorem, který se ovládal pomocí táhla uvnitř kotle. Na parním dómu byly dvě pérové pojišťovací záklopky. Za parním dómem se nacházel velký písečník, od něhož vedla jedna písečníková trubka před druhé spřažené dvojkolí a druhá vedla za hnací dvojkolí. Na druhém kotlovém prstenci se nacházelo plnicí hrdlo kotle.

Rám a pojezd

    Rám lokomotiv byl vnitřní, všechna dvojkolí byla kotoučová měla průměr 1100 mm, spřažená dvojkolí S1, S2 a hnací dvojkolí H byla v rámu pevná, dvojkolí S3 mělo oboustranný posun ± 10 mm. Odpružení lokomotiv bylo provedeno pružnicemi bez vahadel, umístěnými nad ložiskovými skříněmi a protže pružnice byly nad ochozem a tím pádem i snadno přístupné při seřizování jejich předpětí. Celkový rozvor lokomotiv byl 3600 mm z toho pevný rozvor byl 2400 mm a tak mohli lokomotivy projíždět oblouky o průměru 100 m. Vzhledem k malému rozvoru a velkým převislým hmotám, neměly lokomotivy klidný chod a při vyšších rychlostech docházelo k jejich vrtění, byla lokomotivám povolena maximální rychlost 30 km/h.

Parní stroj

    Dvojčitý parní stroj měl vnější válce o průměru 500 mm se zdvihem pístů 570 mm. Šoupátkové komory se nacházely uvnitř rámu stejně jako rozvody soustavy Gooch.

Tendry

    Lokomotivy byly spojovány s tříosými tendry, které K.F.J.B. označily řadou TF I a inventárním čísly 131 až 140. Tendry byly u K.k.St.B. přeznačeny na řadu 39 se zachováním inventárních čísel. ČSD tendry označily po roce 1921 na řadu 212.0. Později se u ČSD k lokomotivám začaly připojovat také tříosé tendry 309.4. Lokomotivy byly vybaveny jednoduchou sací brzdou, která působila na dvojkolí tendru.

Provoz a zrušení

    K.J.F.B. nasadila tyto pomalé lokomotivy na dopravu těžkých nákladních vlaků z Budějovic do Prahy, kde se osvědčily. Po zestátní společnosti K.F.J.B. Rakouskými stáními drahami (K.k.St.B.) byly všechny lokomotivy přeznačeny na řadu 72 se zachováním inventárních čísel. Lokomotivy byly postupně K.k.St.B. přesunovány do jiných výtopen a na podřadnější výkony jako je postrk a posun. Tak se tyto lokomotivy dostaly na posun v Brně, České Třebové a jezdily na postrku mezi Ústím nad Orlicí a Třebovicemi v Čechách.

    V roce 1918 byly všechny lokomotivy převzaty ČSD a nadále zůstaly ve výtopnách v Česká Třebová dvě lokomotivy a Brno - Heršpice osm lokomotiv. Lokomotivy byly po roce 1921 přeznačeny na řadu 403.0 s inventárními čísly 01 až 10. Lokomotivy 403.001 a 10 byly ve výtopně Česká Třebová a lokomotivy 403.002 až 09 ve výtopně Brno - Heršpice.

    V roce 1933 začalo vyřazování lokomotiv 403.0, kdy byla lokomotiva 403.009 změněna na vytápěcí kotel K 7 (III, který byl zrušen v témže roce. V roce 1935 byla v České Třebové rozložena lokomotiva 403.005 a v roce 1940 lokomotiva 403.006. Zbývající lokomotivy byly nadále používány při posunu na nádražích a vzhledem k jejich stav nebyly modernizovány. Vyřazování lokomotiv pokračovalo v roce 1948, kdy byla zrušena lokomotiva 403.001 a 04. V roce 1949 byly vyřazeny lokomotivy 403.002, 7, 10 a lokomotiva 403.003 byla změněna na vytápěcí kotel K 50, který byl zrušen v roce 1957. Jako poslední byla zrušena v roce 1950 lokomotiva 403.008.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

D m2

Průměr hnacích dvojkolí :

1100 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

370 kW

Maximální rychlost :

35 km/h

Služební hmotnost :

49,5 t

Adhézní hmotnost :

49,5 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

166,3 m2

Roštová plocha :

2 m2

Tendry :

212.0/309.4

Náčrt loko řady
403.0
náčrt: archiv

Fotografie lokomotivy
řady 72 (403.0)
foto: archiv

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005

zpět

9. 2. 2009