wz Lokomotivní řada
410.0

Úvod

    Pro místní dráhy, které provozovaly tratě s velkými sklony tratí vyrobila v roce 1896 lokomotivka v Budapešti 40 čtyřspřežních tendrových lokomotiv se sdruženým parním strojem.

Kotel

    Ležatý kotel lokomotiv měl svůj střed 1850 mm nad temenem kolejnice, bylo v něm 176 žárnic o nepřímé výhřevné ploše 89,15 m2. Skříňový kotel měl topeniště s roštem o ploše 1,9 m2 s přímou výhřevnou plochou 7,8 m2. Celková výhřevná plocha kotle byla 96,95 m2. Tlak páry v kotli byl 12 barů.
    Na dýmnici byl komín Prüsmann, za ním byl na prvním kotlovém prstenci prostorný parní dóm se šoupátkovým regulátorem, který se ovládal táhlem uvnitř kotle, na parním dómu byly dvě pérové pojišťovací záklopky. Za parním dómem se nacházel písečník, od kterého vedly písečníkové trubky za druhé spřažené dvojkolí. Za písečníkem se nacházelo plnicí hrdlo kotle.
    Dýmnice kotle byla původně krátká, ale protože docházelo k velkému strhávání jisker do komína, byla dýmnice prodloužena do předu a tím se v dýmnici upravilo prodění plynů a snížilo se strhávání jisker do komínu.

Parní stroj

    Sdružený parní stroj měl vnější válce, u prvních tří lokomotiv měl vysokotlaký válec průměr 420 mm a nízkotlaký 600 mm, u ostatních lokomotiv měl vysokotlaký válec průměr 435 mm a nízkotlaký 620 mm, zdvih pístů byl u všech lokomotiv 460 mm. Vnější rozvody byly soustavy Heusinger a jejich pohon byl na klikách hnacího dvojkolí.
    Parní stroj byl vybaven rozjížděním zařízením, které umožňovalo při rozjezdu změnit parní stroj sdružený na dvojčitý.

Rám a pojezd

    Rám lokomotiv byl vnější, všechna dvojkolí měla průměr 950 mm, první tři dvojkolí byla v rámu pevná, třetí dvojkolí bylo hnací, čtvrté (třetí spřažené) dvojkolí mělo oboustranný posun ± 11 mm. Všechna dvojkolí měla na osách vnější čepy s hallskými klikami. Lokomotivy měly celkový rozvor 3350 mm z čehož byl pevný rozvor 2225 mm a tak mohli lokomotivy projíždět oblouky o poloměru 120 m.

Označení, provoz a zrušení

    Po dodání lokomotiv Uherským státním drahám (K.O.B.) později MÁV, byly lokomotivy označeny řadou XIVa s inventárními čísly 6801 až 6840, u MÁV byly lokomotivy označeny řadou 475 s inventárními čísly 001 až 040.
    Po skončení první světové války v roce 1918 převzaly ČSD převzaly 5 kusů lokomotiv řady 475 inventárních čísel 003, 004, 008, 038 a 039 a v roce 1921 je přeznačily na řadu 410.0 s inventárními čísly 01 až 05.
    ČSD lokomotivy nasadily do provozu na trati Poprad - Tatranská Lomnica, protože na této trati je před Tatranskou Lomnicí velké stoupání. Na této trati lokomotivy zůstaly až do let 1944 až 1945.
    Protože druhá světová válka téměř zastavila veškerou dopravu na trati bývalé Košicko - bohumínské dráhy od Popradu na východ, začaly ČSD po osvobození obnovovat pravidelný provoz lokomotivami řady 410.0 které tam jediné zůstaly.
    Rušení lokomotiv řady 410.0 začalo v roce 1926, kdy byla zrušena lokomotiva 410.001 pro špatný stav kolte a pojezdu. Lokomotiva byla rozebrána na náhradní díly pro zbývající lokomotivy řady 410.0. Další rušení lokomotiv proběhlo až v rove 1948, kdy ČSD zrušily lokomotivu 410.003, v roce 1950 ČSD zrušily lokomotivy 410.004 a 05, Poslední lokomotiva 410.002 byla používána k vytápění ve výtopně v Proprad kde občas jezdila na místních výkonech. Její zrušení proběhlo v roce 1954.

Závěr

    Přestože se jednalo o lokomotivy poměrně staré, tak byly osvědčené, spolehlivé a v provozu vyhovující. U lokomotivního personálu byly tyto lokomotivy oblíbené.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

D m2st

Průměr hnacích dvojkolí :

950 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

380 kW

Maximální rychlost :

36 km/h

Služební hmotnost :

40,3 t

Adhézní hmotnost :

40,3 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

96,95 m2

Roštová plocha :

1,9 m2

Zásoba vody :

4,3 m3

Zásoba uhlí :

1,5 m3

Náčrt

Foto

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005

zpět

20. 11. 2009