wz Lokomotivní řada
410.1

Úvod

    Soukromé místní dráze Tatranská Lomnice - Studený Potok - Poprad provoz zabezpečovala Košicko - bohumínská dráha (K.O.B.). Provoz byl zahájen 1. 9. 1895 a K.O.B. si pronajaly od MÁV lokomotivy řady 475 (u ČSD 410.0). Teprve v roce 1909 byla pro tuto dráhu zakoupena nová lokomotiva, kterou vyrobila lokomotivka v Budapešti. Jednalo se upravenou lokomotivu, která byla podobná řadě MÁV 475.

Kotel

    Kotel lokomotivy odpovídal konstrukcí tak i parametry kotlům lokomotiv řady MÁV 375 (u ČSD 410.0), ale byl umístěný výše a tak ležatý kotel měl svůj střed 2200 mm nad temenem kolejnice, měl jinak upravenou dýmnici, písečník byl posunut dozadu a písečníkové trubky vedly před hnací dvojkolí.

Parní stroj

    Sdružený parní stroj byl shodný s parním strojem lokomotiv řady MÁV 375 druhé série (u ČSD 410.0), průměr válců byl 435/620 mm se zdvihem pístů 460 mm.

Pojezd

    Rám lokomotivy byl vnější, všechna dvojkolí měla průměr 950 mm. Lokomotiva byla na požadavek společnosti vybavena Klien - Lindnerovými nápravami, aby lokomotiva snadněji projížděla ostré oblouky a nedocházelo k nadměrnému opotřebení kolejnic a obručí kol.
    Dvojkolí s touto úpravou měla vlastní kola spojená dutou nápravou, kterou procházela náprava zakončená na obou stranách klikami, tedy i s pohonem od parního stroje, od ojnic a spojnic. Uprostřed se dutá náprava s nápravou pohonu spojovala kulovými plochami, takže vlastní nápravy s koly mohli zaujímat za jízdy v obloucích jiné polohy než nápravy s pohonem od parního stroje. Lokomotivy vybavené Klien - Lindnerovým nápravami mohli snadněji projíždět ostré oblouky, ale tyto komplikovanější nápravy vyžadovaly pečlivější údržbu. Hnací dvojkolí bylo třetí dvojkolí.
    Celkový rozvor lokomotivy byl 3350 mm z toho pevný 1100 mm a tak mohla bez problémů projíždět oblouky o poloměru 120 m.

Výbava

    Lokomotiva měla oproti řadě 410.0 jinou budku strojvedoucího a byla vybavena zařízením tlakové brzdy pro lokomotivu i vlak.

Označení a provoz a zrušení

    K.O.B. lokomotivu po dodání označily řadou XIVa s inventárním číslem 541. Lokomotiva jezdila na trati Tatranská Lomnice - Studený Potok až do roku 1918, kdy byla předána ČSD. Lokomotiva měla být původně u ČSD oznažena řadou 410.1 a do července roku 1925 ji ČSD pod tímto označením s inventárním číslem 01 vedly, ale byla v rámci zjednodušení značení označena řadou 410.0 s inventárním číslem 06.
    Přestože byla lokomotiva náročnější na údržbu pojezdu, byla u ČSD stále v provozu a zrušily ji až v roce 1945.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

D m2st

Průměr hnacích dvojkolí :

950 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

380 kW

Maximální rychlost :

40 km/h

Služební hmotnost :

40,3 t

Adhézní hmotnost :

40,3 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

96,95 m2

Roštová plocha :

1,9 m2

Zásoba vody :

4,3 m3

Zásoba uhlí :

1,5 m3

Náčrt
410.1/TD>

Klien - Lindnerovův
podvozek

Klien - Lindnerova
náprava

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

28. 11. 20