wz Lokomotivní řada
424.0

Úvod

    Po skončení druhé světové války zůstaly na našem území lokomotivy Německých říšských drah DR 55.16 až 22, které původně patřily Společnosti císařských pruských drah (K.P.E.V.), kde byly označeny řadou G8 a po zestátnění přešly zbývající lokomotivy k DR. Lokomotivy se vyráběly v letech 1902 až 1914. Od roku 1906 se lokomotivy varáběli se Schmidtovým přehřívačem páry.
    K ČSD se lokomotivy řady G8 dostaly již v roce 1919, kdy ČSD zakoupily patnáct těchto lokomotiv pro dopravu nákladních vlaků na Slovensku a byly přeznačeny na řadu 425.0.

Kotel, parní stroj a pojezd

    Základní parametry kotle, parního stroje a pojezdu se mezi první a druhou světovou válkou neměnily a jsou shodné pro lokomotivní řadu 424.0 a 425,0.

Výbava

    Výbava lokomotiv se v období mezi válkami změnila z důvodu zhospodárnění provozu lokomotiv. Byly sjednocovány armatury. Levý injektor byl nahrazen pístovým čerpadlem značky Knorr ,byl dosazen povrchový ohřívač vody na výfukovou páru značky Knorr.
    Do budek strojvedoucího byly namontovány jednotné mazací lisy značky Michalk, které byly poháněny od posledního spojničního čepu.
    Na lokomotivy byly namontovány trubkové nárazníky, vyrovnávače tlaků poháněné stlačeným vzduchem, elektrické osvětlení s turbodmychadlem AEG.
    Parní brzda byla nahrazena brzdou tlakovou značky Knorr pro lokomotivu, tendr a vlak se šestipolohovým brzdičem a třípolohovým brzdicími kohouty pro přímočinnou brzdu.
    Tyto úpravy zvýšily hmotnost lokomotiv na 58,5 t.

Tendry

    K lokomotivám byly připojeny tendry které ČSD podle objemu vodojemů označily řadou 912.0 a 917.0.

Provoz a zrušení

    Po skončení druhé světové války takto upravené lokomotivy zůstaly ve výtopnách po celé Evropě. Na našem území zůstaly lokomotivy ve výtopnách Podmokly, Ústí nad Labem, Lovosice, Česká Lípa, Most, Břeclav, Praha - Masarykovo nádraží a Bubny. Mezi lokomotivami, které zůstaly na našem území byly i polské lokomotivy Tp3.
    Po roce 1947 vrátily ČSD několik lokomotiv zpět PKP.
    Po převzetí lokomotiv řady 55.12 až 22 ČSD, jich bylo přeznačeno dvacet devět na řadu 424.0 s inventárními čísly 500 až 528.
    ČSD s lokomotivami zahajovaly poválečnou dopravu na severu Čech z výtopen v Podmoklech, Ústí nad Labem, Lovosic a Chomutova, kde vytlačovaly z provozu lokomotivy, které zde byly v provozu před druhou světovou válkou provozován.
    Lokomotivy byly u ČSD upravovány pro spalování méně kvalitního paliva, výměnou roštovnic s většími mezerami a úpravou výfukového dyšny.
    Potíže s provozem lokomotiv způsoboval nedostatek náhradních dílů, které se u ČSD běžně nepoužívaly, např. pro pístová čerpadla značky Knorr.
    Zbývající lokomotivy řady 424.0 byly nadále v provozu na kopcovitých tratích Českého středohoří, kde úspěšně nahrazovaly lokomotivy řad 344.3, 413.2 a 414.0. Lokomotivy řady 424.0 měly lepší jízdními vlastnosti, větší úspory paliva a vody při provozu.
    Lokomotivy se vyřazovaly z důvodu jejich špatného technického stavu a nedostatku náhradních dílů. K většímu vyřazování lokomotiv řady 424.0 došlo po dodávkách nových lokomotiv řady 534.03, které nahrazovaly na hlavních tratích lokomotivy řad 344.1, 434.1 a 434.2, které byly přesunovány na vedlejší tratě. Poslední lokomotivy řady 424.0 inv. čísel 506 a 508, 509 byly vyřazeny v roce 1958.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

D p2

Průměr hnacích dvojkolí :

1350 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

810 kW

Maximální rychlost :

55 km/h

Služební hmotnost :

58,5 t

Adhézní hmotnost :

58,5 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

134,43 m2

Roštová plocha :

2,55 m2

Tendry :

912.0, 917.0

Náčrt 424.0

Plánek 424.0

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

7. 2. 2010