wz Lokomotivní
řada 433.0


    Lokomotivy řady 433.0 jsou pokračováním lokomotiv řady 423.0171 až 231, které původní stroje 423.0 vůbec nepřipomínají a zasluhovaly by si označení samostatnou řadou. Při výrobě další série lokomotiv řady 423.0 bylo dohodnuto že bude označena 433.0

    Výroba nových lokomotiv řady 433.0 byla zahájena v roce 1948 v lokomotivce ČKD a první lokomotiva 433.001 vykonala technicko bezpečnostní zkoušku dne 2. března 1948 z Prahy-Vršovic do Říčan a zpět. Lokomotiva dosáhla rychlosti 75 km/h a měla dobré jízdní vlastnosti. Po této zkoušce byla předána do běžného provozu. Celá série 60 kusů lokomotiv byla do provozu předána ve dnech 2. 3. 1948 až 30. 11. 1948. Lokomotivy měly výrobní čísla 2398 až 2457 a cena káždé byla 2 178 000 korun.

    Konstrukce kotle, parního stroje, pojezdu a příslušenství odpovídaly lokomotivám 423.0171 až 231. Lokomotivy si byly velmi podobné a daly se rozeznat jen díky třem zapuštěným stupačkám na obou stranách uhláku za budkou. Všechna lokomotivy měly písty s předním vedením, pneumaticky ovládaná dvířka topeniště anapáječe typu ASZ na ostrou páru.

    Potíže zůsobovaly plovoucí pouzdra tyčovývh ložisek ojnic a spojnic. ČSD je při dílenských opravách upravily na pouzdra pevná.

    V provozu se srovnávaly s lokomotivani řady 423.0 poslední série. Lokomotivy řady 423.0 poslední série a a řady 433.0 měly kotel umístěn svým středem 2800 mm nad temenem kolejnice, a tak měly malé parní dómy a docházelo při náhlých změnách nivelity a při jízdě v obráceném směru ke strhávání vody z kotle do parního stroje. I přes tento nedostatek byly lokomotivy u lokomotivních čet celkem oblíbené.

    Lokomotivy na místních drahách obstarávaly všechny druhy výkonů, později přešly na posunovací službu ve větších stanicích a dokázaly se vyrovnat i s podmínkami těžšího posunu. Lokomotivy řady 433.0 byly provozně spolehlivé a dokladem toho žw se dá i pro místní dráhy vyrábět lokomotivy velice elegantní.

    Poslední lokomotiva řady 433.0 byla vyřazena až po úplném ukončení parního provozu v roce 1982.


Dochované lokomotivy:

433.001 - LD Brno Dolní, majitel ČD,
433.002 - LD Valašské Meziříčí, majitel NTM,
433.008 - park u žst. Zvolen, majitel město Zvolen,
433.014 - depozitář NTM Čelákovice, majitel KHKD,
433.015 - Zubrenice, majitel ZMŽ,
433.023 - RD Vrútky, majitel ŽSR,
433.025 - LD Plzeň, majitel IMC,
433.049 - Lužná u Rakovníka, majitel KHKD.Technické údaje :

Uspořádání pojezdu : 1` D 1`
Průměr hnacích dvojkolí : 1150 mm
Rozchod : 1435 mm
Indukovaný výkon : 800 koní
Maximální rychlost : 60 km/h
Služební hmotnost :73,1 t
Adhézní hmotnost : 50,1 t
Počet parních válců : 2
Výhřevná plocha : 106,4 m2
Roštová plocha : 2,09 m2


Náčrt loko. 433.0

Lokomotiva 433.049
foto: Otakar Pavlásek

Lokomotiva 433.049
foto: Otakar Pavlásek

Lokomotiva 433.006
žst. BA N. Město

archiv MDC

Lokomotiva 433.014
Praha - Vršovice
1972
archiv MDC

Lokomotiva 433.024
v Zohore
cca 1972
archiv MDC


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět