wz Lokomotivní řada
455.2

    Při reparačním vyrovnání v roce 1945 byly ČSD předány i lokomotivy 1` D 1` řady 86. Lokomotivy v letech 1927 až 1943 vyráběly všechny německé lokomotivky, včetně poznaňské Cegielsky. Celkem bylo vyrobeno 774 lokomotiv , ale protože inventární čísla na sebe nenavazovala, měly lokomotivy inventární čísla 86.001 až 966.

    Konstrukce lokomotiv byla stavebnicová se společnými prvky s řadou 1` C 24 a 1` C 1` 64 se kterými se daly vzájemně vyměňovat např. ložiska, křižáky, svorníky, písty atd.

    Rám lokomotivy byl trámcový, což bylo na vedlejších tratích výhodné, protože jeho pružnost zajišťovala dobrou adhezi i na traťovém svršku s nerovnostmi. Lokomotivy 86.001 až 292 a 297 až 335 měly rámu čtyři pevná spřažená dvojkolí, druhé spřažené a hnací dvojkolí měly ztenčené okolky a Bisselovy rejdové běhouny. Lokomotivy měly nejvyšší povolenou rychlost 70 km/h.

     Lokomotivy čísel 86.293 až 296 a 336 až 966 měly první a třetí spřažené dvojkolí s obostranným posuvem. Hnací a spřažená dvojkolí plné okolky a Krauss - Helmholtzovy rejdové běhouny. Lokomotivy měly nejvyšší povolenou rychlost 80 km/h.

    Ležatý kotel měl dva prstence, na prvním prstenci byl nájecí dóm a na druhém parní dóm s regulátorem a pojišťovací záklopky, protože lokomotivy byly určeny na dopravu smíšených vlaků na kopcovitých tratích byly na ležatém kotli dva písečníky. Skříńový kotel zasahoval svou spodní částí mezi rámové postranice.

    Parní stroj byl dvojčitý s automatickým vyrovávačem tlaků, šoupátky soustavy Karl Schulz, vnějším Heusingerovým rozvoden s vnitřním vstupem páry a Kuhnovými kulisami.

    V Německu lokomotivy řady 86 znamenaly pokrok v provozu na vedlejších tratích, hlavně s většímy sklony.

    Lokomotivy se na naše tratě dostaly v roce 1939, kdy je DR zařadily do provozu na tratích v odstoupeném pohraničí, kde vyhovovaly hmotností 15 t na nápravu. V roce 1945 při reparačním vyrovnání ČSD lokomotivy řady 86 přeznačily na řadu 455.2. Byly to lokomotivy vyrobené v letech 1937 až 1943 a byla mezi nimi i lokomotiva s posledním inventárním číslem 966.

    ČSD lokomotivy řady 455.2 upravovaly na používání méně hodnotného paliva, dále se upravily roštovnice a výfukové zařízení, došlo k výměně šoupátek Karl Shulz za šopátky Trofimov, vyměňovaly se dvoustupňové sdružené kompresory za typ s jedním parním válcem, místo napájecích čerpadel Knorr - Tolkien se dávaly nesací napaječe nebo i napáječe na výfukovou páru třídy LF.

    ČSD lokomotivy používaly dále na místních tratích, ale protože měly malé uhláky, vodojemy a popelníky začaly je ČSD odprodávat do vlečkového provozu. Poslední lokomotiva byly odprodána v roce 1958. Ve vlečkovém provozu byly lokomotivy používány ještě na konci šedesátých let dvacátého století.Technické údaje :

Uspořádání pojezdu : 1` D 1`
Průměr hnacích dvojkolí : 1350 mm
Rozchod : 1435 mm
Indukovaný výkon :1030 koní
Maximální rychlost : 50 km/h
Služební hmotnost : 88,5 t
Adhézní hmotnost :55,2 t
Počet parních válců :
Výhřevná plocha : 126,8 m2
Roštová plocha : 2,34 m2Náčrt loko.
řady 455.2


Lokomotiva 455.219
foto: archivPoužitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět