wz Lokomotivní řada
456.0
Krasin


    ČSD si v roce 1927 pro dopravu těžkých osobních vlaků na tratích z Prahy do Benešova a Prahy do Českých Budějovic objednaly v lokomotivce ČKD tendrové lokomotivy řady 446.0, které by nahradily lokomotivy řady 365.0 které na uvedených tratích již při dopravě vlaků nepostačovaly.

    Kotel lokomotiv s malotrubnatým přehřívačem páry měl svůj střed 3200 mm nad temenem kolejnice, bylo v něm 174 žárnic o průměru 51 mm, 112 kouřovek o průměru 70 mm a délce 5250 mm. Celková výhřevná plocha kotle nebyla jednotná a pohybovala se od 202,62 do 217,1 m2. Měděné topeniště mělo rošt o ploše 4,40 m2 s přímou výhřevnou plochou 14.48 m2. Na ležatém kotli byl první písečník, parní dóm s regulátorem a druhý písečník, vše schované pod společnou kapotou, pojišťovací záklopky byly před skříňovým kotlem. Na dýmnici byl litinový komín s korunkou. Po druhé světové válce byla měděná topeniště nahrazena ocelovým a malotrubnatý přehřívač velkotrubnatýnm. Tlak páry v kotli byl 13 barů.

    Rám lokomotiv byl plechový s postranicemi silnými 28 mm. Vpředu byl Krauss - Helmholtzův podvozek s oboustrannou rejdovost ± 55 mm. První spřažené dvojkolí mělo oboustranný posuv ± 16,5 mm, hnací dvojkolí mělo ztenčené okolky o 14 mm a zbývající spřažená dvojkolí byla v rámu pevná. Zadní podvozek měl oboustrannou rejdovost ± 42 mm. Lokomotivy mohly projíždět oblouky o poloměru nejmenším 135 m.

    Parní stroj byl shodný s lokomotivní řadou 455.1 jak v parametrech tak provedení. Měl válce o průměru 600 mm a zdvihu pístů 720 mm. Vnější rozvody lokomotiv byly soustavy Heusinger.

    Lokomotivy měly samočinnou i přímočinnou tlakovou brzdu, elektrické osvětlení, kromě prvních dvou, které měly acetylenové osvětlení, které hylo později změněno na eletrické. Lokomotivy měly prostornou uzavřenou budku, měly tři vodojemy, dva po stravách kotle a jeden pod uhlákem ale objem byl u lokomotiv různý a to buď 13,0 nebo 13,5 m3 a uhlák o objemech 8,0 nebo 8,5 m3.

    ČKD v roce 1927 vyrobily dvě lokomotivy řady 446.0 každá za 1.240.000,- Kč a v rove 1928 dalších 6 kusů za 1.160.000,-Kč. ČSD první lokomotivu převzaly v dubnu 1928 a při technicko - bezpečnostních zkouškách se dosahovalo rychlosti 90 km/h a tak jim byla zvýšena maximální rychlost na 80 km/h a lokomotivy 446.001 až 13 byly v roce 1930 přeznačeny na 456.001 až 13 a další série lokomotiv z let 1931 až 1932 měla již nové označení 456.014 až 27.

    Lokomotivy se v provozu zkoušely v kruté zimně 1927 až 1928 kdy se velice dobře osvědčily a protože v té době byla zachraňována výprava generála Nobileho na severním pólu ledoborcem Krasin, dostaly tyto lokomotivy od železničářů jméno po tomto ledoborci.

    Pro ČSD byly v provozu tyto lokomotivy velice výhodné jak výkonem, konstrukční jednoduchostí tak i spolehlivostí. Nevýhodou lokomotiv bylo neobrždění zadního podvozku a také se říkalo že obsluha vyžaduje značnou fyzickou zdatnost topiče.

    Nové lokomotivy byly umístěny do výtopny Praha - Vršovice, kde vydržely až do počátku padesátých let do dodávek nových lokomotiv 477.0. Poté byly lokomotivy převedeny do Zvolena, kde vydržely, asi deset let, pak přešly do Kralup nad Vltavou a Děčína a dalších výtopen. Z provozu byly lokomotivy vytlačeny až motorovými lokomotivami T 478.1. Poslední lokomotiva 456.025, která jezdila z Loun do Rakovníka a Lovosic byla vyřazena 22. 1. 1973.

Technické údaje :

Uspořádání pojezdu :1` D 2`
Průměr hnacích dvojkolí :1625 mm
Rozchod : 1435 mm
Indikovaný výkon : 1650 koní
Maximální rychlost : 80 km/h
Služební hmotnost : 108,34/110,1 t
Adhézní hmotnost :62,5 t
Počet parních válců :2
Výhřevná plocha : 202,62/217,10 m2
Roštová plocha : 4,40 m2
Náčrt loko. řady
456.0
 

Lokomotiva 456.013
Martin 1969
foto: archiv MDC

Model loko.456.0
Traffic
Screensaver

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005

zpět

20. 3. 2005