wz Lokomotivní řada
464.0
"ušatá, bulík, bulan"

    Protože lokomotivy 456.0 měly až do roku 1945 přechodnost pouze na některé tratě, vzhledem ke své hmotnosti na nápravu 16 t, nemohly na tratě se svrškem a spodkem 14 t. ČSD připravovaly právě na tratích se zatížením 14 t ve třicátých letech dvacátého století zvýšení frekvence rychlíkové dopravy, protože motorové vozy řad M 273, M 274 a M 275 nestačily krýt požadavky dopravy.

    Dobré zkušenosti s lokomotivní řadou 456.0 vedly ČSD k zadání výroby tendrových lokomotiv 464.0 v lokomotivce ČKD, ale jednaly i s lokomotivkou Škoda na jiném návrhu lokomotiv 464.0.

    Lokomotivy 464.001 až 03 ČSD převzaly na konci roku 1933 a stály 1.160.000,-Kč. Lokomotivy 464.0 splňovaly zatížení 14 t na nápravu, v ČKD toho dosáhly tak že lokomotiva měla pojezd 2`D 2` a zmenšením vodojemů a okolků běhounů. Jinak se v podstatě jednalo o lokomotivy řady 456.0.

    Provozní zkoušky dopadly dobře a lokomotivy vykazovaly indikovaný výkon 1650 koní. Na rovině utáhly vlak těžký 900 t rychlostí 90 km/h a ve stoupání 16 % vlak o hmotnosti 200 t rychlostí 60 km/h. Pro lokomotivy s hmotností 14 t na nápravu to byly velmi dobré výsledky. Evropské železniční správy tyto zkoušky sledovaly a hodnotily kladně.

    Od čísla 464.004 včetně, měly všechny lokomotivy usměrňovací plechy a na první tři se doplnily později. Tak měly všechny lokomotivy stejný vzhled.

    První tři lokomotivy ihned po dodání přešly do výtopny Chomutov, kde jezdily spolu s lokomotivou 475.001 na rychlících z Chomutova do Chebu a byla s nimi spokojenost. Později jezdily lokomotivy na tratích všeho druhu a v mnoha depech.

V roce 1938 převzaly DR 15 kusů lokomotiv řady 464.0, jednalo se o lokomotivy z pohraničí a dalších 6 mělo přejít z později Bohumína, ale k tomu nedošlo. Lokomotivy dostaly u DR řadové označení 68. Dr lokomotivy našim drahám pronajalo a později dokonce odprodalo.

    Poslední vyřazená lokomotiva byla 464.053 v LD Klatovy, v roce 1981.

V současnosti jsou dochovány tyto lokomotivy :

464.001, majitel ŽSR.
464.008, majitel ČD
464.053, majitel NTM


Technické údaje :

Uspořádání pojezdu : 2` D 2`
Průměr hnacích dvojkolí : 1625 mm
Rozchod : 1435 mm
Indukovaný výkon : 1650 koní
Maximální rychlost : 90 km/h
Služební hmotnost : 115,5 t
Adhézní hmotnost : 58,00 t
Počet parních válců : 2
Výhřevná plocha : 191,24 m2 (později 194 m2)
Roštová plocha : 4,40 m2


Náčrt
lokomotivy
řady
464.0

464.001
MDC Bratislava
14. 6. 2008
foto: Ladislav Hančok


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět