wz Lokomotivní řada
477.0
"papoušek"    Nárůst potřeby dopravy pro příměstskou vedly ČSD k objednávce tendrových lokomotiv. Po projednání s výrobci rozhodlo Ministerstvo dopravy o výrobě 38 kusů trojčitých lokomotiv 2`D 2` řady 476.1 v lokomotivce Sokolovo, národní podnik ČKD.

    Konstruktéři byli postaveni před úkol dodržet zadané požadavky, kterými byly: stavebnicová konstrukce, pojezd daných zásad a parametry kotle. První lokomotivu 476.1 která měla výrobní číslo 3000 dokončilo ČKD 18. 10. 1951. ČSD za ni zaplatily 5 968 167 Kčs. Pro ostatní byla stanovena cena 1 136 794 Kčs. 15. 12. 1951 byla na trati Choceň - Pardubice, vykonána technicko bezpečnostní zkouška a dosaženo rychlosti 110 km/h.

    Ve skutečnosti však byla lokomotiva 476.102 první převzatou lokomotivou ČSD až 10. 8. 1952 a celá 38 ks série byla převzata ČSD 17. 9. 1952 z důvodu vyřizování reklamačních závad, z nichž nejzávažnější bylo praskání rámu zadního podvozku. Dvojkolí B3 a B4 bylo zatížené hmotností 17 t a B1 a B2 pouze 13 t.

    První lokomotivy neměly usměrňovací plechy na 476.007 se vyzkoušely malé Witte u dalších se tyto plechy zvětšily do definitivní podoby a dosadily i na prvních šest lokomotiv.

    Z důvodu pozdržení elektrifikačních prací objednaly ČD dalších 22 kusů lokomotiv a ČKD je vyrobila v letech 1954 - 1955, ale označení již bylo jiné 477.0. Byly to lokomotivy 477.039 až 60. Pro zlepšení spolehlivosti lokomotiv a zlepšení jízdních vlastností provedl výrobce úpravy bez toho, aby se změnily zadané parametry. Byl zkrácen ve předu rám, zmenšil se vodojem za budkou o 2 m3 a nad prvním spřaženým dvojkolím se na obou stranách upravily vodojemy s celkovým obsahem 2 m3 a mezi budkou a vodojemem se upravily krycí plechy a kotel se posunul o 100 mm do předu, čímž se přesunulo těžiště a tlaky na nápravu se změnily na prvním podvozku se zvýšil o 1 t a u zadního klesly o 0,5 t.

    Nové označení bylo impulsem pro ČSD přeznačení původní řady 476.1 na 477.001 až 38 a rekonstrukci lokomotiv dle druhé série. U některých, ale k rekonstrukci nedošlo a tak dojezdily v původním vzhledu. Byly to 477.001, 02, 06, 08, 14, 22, 26 a 33.

    Od roku 1972 byly vyřazovány a poslední z nich 477.043 byla vyřazena v roce 1979. Pro jejich barevné provedení se jim říkalo Papoušek.

Existující lokomotivy:

 lokomotiva  majitel 
477.013ŽSR
477.043ČD
477.060NTM


Technické údaje :

Uspořádání pojezdu :2` D 2`
Průměr hnacích dvojkolí :1624 mm
Rozchod : 1435 mm
Indukovaný výkon : 1560 kW
Maximální rychlost : 100 km/h
Služební hmotnost : 128,7 t
Adhézní hmotnost :68,7 t
Počet parních válců :3
Výhřevná plocha : 206,8 m2
Roštová plocha : 4,34 m2Náčrt lokomotivy
řady 477.0 (476.1)

Náčrt lokomotivy
řady 477.0

Náčrt lokomotivy
řady 477.0

Lokomotiva 477.013
foto: Ladislav Hančok
Bratislava 13. 6. 2009

Lokomotiva 477.043
foto: Otakar Pavlásek
-

Lokomotiva 477.043
foto: Otakar Pavlásek
-

Lokomotiva 477.043
foto: Martin Soukup

Lokomotiva 477.043
foto: Martin Soukup

Lokomotiva 477.043
foto: Martin Soukup

Lokomotiva 477.043
foto: Otakar Pavlásek
-

Lokomotiva
477.032
Bratislava - Fialka
foto: archiv MDC


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: Gradis Bohemia, malý atlas lokomotiv 2001
Bauer, Kocourek, Petr, Řepka, Skála, Zeithammer: Parní symfonie, Nadas 1988zpět

24. 12. 2004