wz Lokomotivní řada
486.0
"zelený anton"


    Zvyšování frekvence rychlíkové dopravy na počátku třicátých let minulého století se projevilo i na bývalé trati KBD. Na sklonech 16 promile trati z Bohumína do Košic, již nevyhovovaly při dopravě těžkých rychlíků, ani moderní lokomotivy 387.0.

    ČSD požádaly jak Škodovy závody tak ČKD o návrhy a stavbu výkonnějších rychlíkových lokomotiv. Tak vznikl návrh a následně i výroba lokomotiv řady 486.0.

    První lokomotivu řady 486.001 převzaly ČSD 29. 12. 1933 a stála 1.270.000 Kč. Tendr si k lokomotivě ČSD dodaly samy.

    I když konstrukce lokomotiv řady 486.0 koncepočně vycházela z řady 387.0 byla nová lokomotivvní řada odlišná. Skříňový kotel měl vestavěno měděné topeniště s velkým roštem, který měl jedno pole sklápěcí. Ležatý kotel byl složen ze dvou prstenců.

    Rám lokomotivy byl trámcový odlitý z vanadiové oceli.

    Parní tříválcový stroj odpovídal řadě 387.0.

    Vnější rozvod byl Heusingerův, přičemž každé šoupátlko mělo vlastní pohon.

    Do roku 1938 bylo vyrobeno celkem 9 kusů lokomotiv řady 486.0 a to 7 kusů ve Škodových závodech a (486.001 až 03, 06 až 09) 2 kusy v ČKD (486.004 a 05). Tendry si k lokomotivám dodaly ČSD samy.

    Před druhou sdětovou válkou se lokomotivy 486.002 až 07 využívaly na Slovensku v rychlíkové dopravě a lokomotivy 486.001, 08 a 09 v Praze kde jezdily převážně s osobními vlaky z Prahy do České Třebové a výjimečně jezdily s rychlíky z Prahy do Drážďan.

    Jejich nátěr byl již od výroby zelený s červenými koly

    Po podávkách lokomotiv 498.0 a 475.1 byly všechny lokomotivy řady 486.0 přeřazeny do Bratislavy a na lokomotivách se provedla modernizace, která spočívala v dosazení se mechanického přikladače, výfukového zařízení Kylchap, natřásacích roštů, napájecího dómu a k lokomotivám se přidělily přestavěné tendry řady 935.0 a 935.1 s mechanickým přikladačem.

    Po dokončení elektrifikace tratí v okolí Bratislavy, nebyly tyto lokomotivy ještě technicky zastaralé, lae se již přebytečnými a tak je ČSD hromadně vyřadily 486.009 v roce 1968 a všechny ostatní v roce 1971.

Dochované lokomotivy:

486.007, majitel ŽSR
486.008, majitel ŽSR

Technické údaje :

Uspořádání pojezdu : 2` D 1`
Průměr hnacích dvojkolí : 1830 mm
Rozchod : 1435 mm
Indukovaný výkon : 2300 koní
Maximální rychlost : 110 km/h
Služební hmotnost : 102,3 t
Adhézní hmotnost : 63,9 t
Počet parních válců : 3
Výhřevná plocha : 254,84 m2
Roštová plocha : 4,84 m2


Náčtr lokomotiv
řady 486.0

model 486.0
do Screensaver TRAFFIC

Loko. 486.007
foto: Otakar Pavlásek

Loko. 486.007
Bratislava
-
foto: Otakar Pavlásek

Loko. 486.007
Lužná u Rakovníka
-
foto: Eduard Mochan

486.008
Bratislava
13. 6. 2009
foto: Ladislav Hančok


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv 1 - 7, Nadas Praha 1979 - 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět