wz



 



Lokomotivní řada
534.03
"kremák, blafoun"


    Největší nákladní lokomotivy vyrobené u nás do roku 1945, byly lokomotivy řady 534.0 s pojezdem 1`E, postavené dle vlasního návrhu ČSD. Byly dodávány v několika sériích v letech 1923 až 1942.

   Během driuhé světové války se názor odborníků na tyto lokomotivy nezměnil,i když u nás byly známy i německé lokomotivy řady 50 a 52 s pojezdem 1`E. Lokomotivy řady 534.0 byly ekonomičtější a vhodnější do našich poměrů, nežli lokomotivy německých řad.

   Po osvobození v roce 1945, bylo nutné doplnit lokomotivní park ČSD, šlo tehdy o čas, proto byla navržena výroba lokomotiv řady 534.0 předválečné konstrukce, ale s nově zkonstruovaným kotlem. Přestože byly lokomotivky ČKD i Škoda zničeny, již 22. 12. 1945 byla vyrobena lokomotiva 534.0301. ČSD ji převzaly 26. 1. 1946 a zaplatily za ní 1.586.635,- Kčs. Na památku byla na šoupátkjových komorách označena nápisem:

"První lokomotiva vyrobená v osvobozené republice. Dodána znárodněnými Škodovými závody dne 22. prosince 1945. Číslo 1626."

   Lokomotivy měly o proti předchozím sérii z roku 1942 o 200 mm výš umístěný kotel a tak lokomotivy získaly na eleganci. Lokomotivy z dálky připomínaly siluetu žary 387.0. Celkem jich bylo objednáno 228 kusů a byly dodávány lokomotivkami ČKD a Škoda takto:

Škoda
534.0301 - 340 Škoda
534.0341 - 380 ČKD
534.0381 - 420 Škoda
534.0421 - 438 ČKD
534.0439 - 478 Škoda
534.0479 - 528 ČKD

   Prvních 22 lokomotiv mělo svařované třínápravové tendry řady 818.031 až 322, pak se k lokomotivá již dodávaly čtyřnápravové tendry řady 935.1 a poslední série lokomotiv měly tendry 935.0.

   Lokomotivy 534.03 byly u nás přechodovým typem i když stavěným podle předválečných kostrukčních zásad. Ale díky tomu, že lokomotivy měly nový kotel, dosahovalo se s nimi pozoruhodné denní běhy (např. Mezi Ostarvou a Českou Třebovou) a výkony v hmotnostech vlaků. Po dodávkách lokomotiv řady 556.0, byly lokomotivy 534.03 nasazeny na vedlejší tratě, kde se uplatňovaly ještě mnoho let.

   Na konci jejich éry jezdily lokomotivy řady 534.03 na posunech ve stanicích.

   Lokomotiva 534.0301 byla uvedena do původního stavu a takto upravena jezdila jako jedna z posledních parních lokomotiv ČSD na posunu v Klatovech. Jako popslední ze své řady byla vyřazena v roce 1982 a jako provozní ji předaly NTM.

Dochované lokomotivy:

534.0301, majitel NTM,
534.0323, majitel ČD,
534.0432, majitel ČD,
534.0471, majitel ŽSR.



Technické údaje :

Uspořádání pojezdu : 2` E
Průměr hnacích dvojkolí : 1308 mm
Rozchod : 1435 mm
Indukovaný výkon : 1800 koní
Maximální rychlost : 60 km/h
Služební hmotnost : 82,7 t
Adhézní hmotnost : 72,1 t
Počet parních válců : 2
Výhřevná plocha : 206,2 m2
Roštová plocha : 4,10 m2



Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět