wz 

Lokomotivní řada
998


Úvod

    Bezohňové akumulační lokomotivy jsou určeny pro provoz v prostředí s velmi vysokou bezpečností, např. výbušné nebo zápalné prostředí a je tam dostatečné množství páry v potřebném tlaku. Bezohňové lokomotivy vykazují velmi levný provoz, jejich omezený dojezd není ve vlečkové službě podstatný a jejich výhodou je že neprodukují oheň, jiskry, popel a kouř.

    Lokomotivy se vyráběly i lokomotivce ČKD v letech 1955 až 1956, kdy bylo vyrobeno deset kusů lokomotiv CS 25 A a 20 kusů lokomotiv CS 40 A všechny s pojezdem C, které bylo možné vidět ještě v devadesátých letech dvacátého století v plynárně Užín u Ústí nad Labem nebo v elektrárně v Ostravě - Třebovicích.

    Akumulační parní lokomotivy se vyráběli i v jiných lokomotivkách např. Orenstein Koupel, kde vyrobily i lokomotivu A920, Babelsberg v Postupimi, a další lokomotivky. Lokomotivka Babelsteburg předala výrobní dokumentaci a dílnu DR v Meiningenu, kde se lokomotivy FLC (FL = feuerlose - bezohňová, C - uspořádání dvojkolí) vyráběly ještě v letech 1984 až 1988, poslední dvě lokomotivy byly dodány v roce 1988 do Setuzy a měly výrobní čísla 200 a 201.

Zásobník

    Nízkotlaký zásobník lokomotiv má celkový objem 21 m3, z tohoto připadá 17,8 m3 objemu pro vodu a 3,2 m3 objemu pro páru. Výroba páry v zásobníku probíhá přívodem páry do spodní části zásobníku a jejím průchodem vodou v zásobníku, kde vodu ohřívá až se vytvoří mokrá pára, která se shromažďuje v horní části zásobníku a parním dómu. Na zásobníku jsou písečník, od kterého vedou písečníkové trubky před a za první spřažené a hnací dvojkolí, pak je parní dóm a dvě pojišťovací záklopky.

Rám

    Lokomotivy mají vnitřní rám, ve kterém jsou umístěny hnací a spřažená dvojkolí o průměru 1050 mm, hnací dvojkolí je druhé. Na konci rámu za zásobníkem je umístěna budka strojvedoucího.

Parní stroj

    Dvojčitý parní stroj na mokrou páru má vnější válce je umístěn pod budkou, má válce o průměru 660 mm se zdvihem pístů 500 mm, přední víka mají vedení válců, na všech víkách válců jsou pojišťovací ventily, křižáky mají jen jediné vodicí pravítko. Výfuk od parního stroje je vyveden za budkou strojvedoucího nad její střechu.

Příslušenství a vybavení

    Lokomotivy mají tlakovou brzdu a mají jednostranně brzděná kola z předu.

Dodání a provoz lokomotiv

    V roce 1988 byly dvě lokomotivy FLC.03 dodány do Setuzy, kde jezdí do dnes. Lokomotivy byly označeny řadou 998 200 a 200. Jsou posledními bezohňovými lokomotivami pravidelně provozovanými v ČR, obě lokomotivy jsou v majetku Setuzy a její provozu zajišťuje Viamont.


Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :C m2
Průměr hnacích dvojkolí :1050 mm
Rozchod : 1435 mm
Maximální rychlost : 30 km/h
Hmotnost prázdné loko. : 34 t
Služební hmotnost : 48 t
Počet parních válců :2
Celkový objem zásobníku : 21 m3
Objem páry zásobníku : 3,2 m3
Objem vody zásobníku : 17,8 m3
Roštová plocha : m2
Loko. 998 200-0
foto: Ing. Eduard Mochan

Loko. 998 201-8
foto: Jiří Fišer

Loko. 998-201-8
foto: Jiří Fišer

Loko. 998 201-8
foto: Jiří Fišer

Štítky na zásobníku
foto: Jiří Fišer

Údaje na budce
foto: Jiří Fišer

Armatura
foto: Jiří Fišer

Ovládání
foto: Jiří Fišer

Křižák
foto: Jiří Fišer

Odkazy na další a stránky s akumulačními lokomotivami a jejich fotografiemi.

http://udalosti.wz.cz/usti2004/Decin041127s971.jpg
http://achristo.homepage.t-online.de/HerstLKM_FL_C.htm

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005
Bek, Jindřich, Bek, Zdeněk: Encyklopedie železnice - Parní lokomotivy ČSD 1 až 5 díl, Corona 1999 až 2003


zpět

30. 4. 2006