wz PILSEN
+ 10 stejných lokomotiv

Úvod

    Česká západní dráha (B.W.B.) při zahájení provozu měla společnost jedenáct lokomotiv s upořádáním dvojkolí 1B, které dodaly lokomotivky Sigl Vídeň, Sigl Nové Město a Maffei. Při výrobě těchto lokomotiv byly použity v té době nové konstrukční prvky.

    B.W.B. vlastnila nejdůležitější železniční spojení v západních Čechách, vybudovaly trať z Bavorského Furth im Wald (Brodu nad Lesy) přes Plzeň na Smíchov a předávala do provozu své tratě takto:

15. 10. 1861 trať z Fulth im Wald - Plzeň Skvrňany
15. 7. 1862 trať Plzeň - Smíchov
2. 4. 1863 trať Chrást u Plzně - Radnice.

Kotel

    Kotel lokomotiv měl 165 žárnic o průměru 51 mm, které měly nepřímou výhřevnou plochu 115,8 m 2, topeniště mělo rošt o ploše 1,50 m2 s přímou výhřevnou plochou 8,1 m2, celková výhřevná plocha kotle byla 123,9 m2. Tlak páry v kotli byl 10 barů.
    Na dýmnici měly lokomotivy vysoký válcový komín s korunkou. Za dýmnicí na prvním kotlovém prstenci bylo plnicí hrdlo, za ním na druhém kotlovém prstenci byl parní dóm na kterém byly pérové pojišťovací záklopky.

Parní stroj

    Parní stroj měl vnější válce o průměru 395 mm se zdvihem pístů 632 mm. Šoupátkové komory byly umístěny pod dýmnicí byly uvnitř rámu stejně jako jejich rozvody. Výkon se přenášel od pístních tyčí na křižáky, které měly dvě vodicí pravítka, od nich vedly ojnice k hallským klikám hnacího dvojkolí odtud spojnice k hallským klikám spřaženého dvojkolí.

Rám a pojezd

    Rám lokomotiv byl vnější, , běhoun měl průměr 1258 mm, hnací a spřažené dvojkolí měly průměr 1520 mm, všechna dvojkolí byla v rámu pevná.

Výbava

    První dodané lokomotivy neměly budky strojvedoucího, ale jen ochranný štít před stanovištěm strojvedoucího, budky strojvedoucího se lokomotivy dodaly při dílenských opravách. Písečník byl umístěn pod ochozy na každé straně kotle a vedly od nich pískovací trubky před hnací dvojkolí. Lokomotivy nebyly vybaveny brzdou, ruční brzdu měl jen tendr, kterou obsluhoval topič.

Tendry

    K lokomotivám se dodávaly tříosé tendry, které měly, objem vodojemu cca 9,0 m3 vody a uhláku cca 4,7 m3 uhlí.

Označení a provoz a zrušení

    Lokomotivy byly při dodání B.W.B. označeny jmény a výrobními čísly.
    Z lokomotivky Singl Vídeň to byly lokomotivy dodané v letech 1861 a 1862: Prag - 24 (Praha), Pilsen - 25 (Plzeň), Furth - 26 (Brod nad Lesy), Karlštejn - 29 (Karlštejn), Beraun - 49 (Beroun).
    Z lokomotivky ve Vídeňském Novém Městě to byla lokomotivy dodaná v roce 1861 Radbuza - 417 (Radbuza).
    Z lokomotivky Maffei to byly lokomotivy dodané v roce 1862 Chrast - 434 (Chrást), Rokitzan - 435 (Rokycany), Zbiroh - 436 (Zbiroh), Hořowitz - 437 (Hořovice) a jedna neznámá lokomotiva.

    B.W.B. lokomotivy nasadila na vozbu osobních vlaků a rychlíků s rychlostmi až 70 km/h. Na tratích B.W.B. lokomotivy jezdily až do zestátnění v roce 1894 kdy tratě, lokomotivní i vozový park převzaly Rakouské státní dráhy (K.k.St.B), ktré je postupně přesunovaly i na jiné tratě.

    Stejné lokomotivy byly vyrobci dodány v celkovém počtu šedesáti kusů i drahám Haličská dráha Karla Ludvíka (C.L.B.) a Lvov - Černovice - Jasy (L.C.J.E.).

    Jednalo se o jednoduché lokomotivy a proto byly také v provozu spolehlivé a proto se v traťové službě udržely poměrně dlouho.

    Vyřazování těchto lokomotiv z provozu probíhalo u K.k.St.B. v letech 1904 až 1910.

Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

1B m2

Průměr hnacích dvojkolí :

1520 mm

Průměr běhounů :

1258 mm

Rozchod :

1435 mm

Indikovaný výkon :

kW

Maximální rychlost :

70 km/h

Služební hmotnost :

37,4 t

Adhézní hmotnost :

25,0 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

123,9 m2

Roštová plocha :

8,1 m2

Kresba

Fotografie

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

14. 11. 2009