wz 

Lokomotivní řada
296.0


    V roce 1936 nabídla lokomotivka ČKD pro rychlé spojení mezi Prahou a Bratislavou ČSD trojčitou rychlíkovou lokomotivu s uspořádáním pojezdu 2` B 2`.

    Kotel lokomotiv měl odpovídat kotlům lokomotiv řady 354.1. Střed ležatého kotle měl být 3100 mm nad temenem kolejnice, rošt kotle měl mít plochu 2,70 m2 s přímou výhřevnou plochou 12,20 m2 a celková výhřevná plocha kotle měla být 122,0 m2. Tlak páry v kotli měl být 20 barů.

    Trojčitý parní stroj měl mít všechny tři válce vodorovné, střední válec měl být vysunutý dopředu, průměry válců měly být 350 mm se zdvihem pístů 680 mm, vnější válce měly pohánět druhé hnací dvojkolí a vnitřní válec první hnací dvojkolí. Průměry hnacích dvojkolí měly být 2150 mm, průměry běhounů 880 mm. Všechna nápravová ložiska měla být válečková a ložiska tyčoví jehlová.

    Protože se mělo jednat o proudnicovou rychlíkovou lokomotivu měla být celá oplášťovaná, v předu měly být dvoukřídlé a pod nimi jednokřídlé dveře se znakem výrobce pro přístup k dýmnici, budka měla mít zešikmené pření stěny s výhledovými okénky která měla být i v zadní stěně budky. Zadní stěny budky a uhláku měly být zaoblené.

    Uhlák lokomotiv měl mí objem 5 m3, protože se předpokládalo použití jen kvalitního paliva a objem vodojemů měl být 14 m3, vodojemy měly být umístěny pod kotlem, pod uhlákem a dva po obou stranách kotle.

    Lokomotivy měly vozit rychlíky Slovenská strela o dvou čtyřnápravových vozech rychlostí 130 km/h a větším počtu cestujících než motorové vozy M 290.0 z Tatry Kopřivnice, které měly kapacitu jen 72 cestujících.

    Nátěr lokomotiv měl být hnědý.

    K realizaci projektu z kterého mohla vzniknou jedna z nejmodernějších lokomotiv na světě nedošlo, protože začala druhá světová válka a po jejím skončení se začaly stavět rychlíkové lokomotivy jiných lokomotivních řad.

    V lokomotivce ČKD zůstal dřevěný model lokomotivy 296.0.

Technické údaje :

Uspořádání pojezdu :2` B 2`
Průměr hnacích dvojkolí :2150 mm
Rozchod : 1435 mm
Maximální rychlost : 130 km/h
Služební hmotnost : 92,0 t
Adhézní hmotnost :32,0 t
Počet parních válců :3
Výhřevná plocha : 122,0 m2
Roštová plocha : 2,70 m2
Náčrt
Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005

zpět

27. 3. 2005