wz 

Lokomotivní řada
469.0

    Lokomotivy řady 469.0 měly být určeny pro dopravu lehčích nákladních vlaků i podmínkách kopcovitých tratí, popřípadě pro těžší osobní vlaky vlaky na hlavních tratích. Návrh lokomotiv i jeho parametry vycházely z lokomotiv řady 41 DR.

    Trámcový rám měl nést dvouválcový dvojčitý parní stroj s válci oprůměru 550 mm a zdvihem pístů 720 mm.

    V předu měl být Kraus - Helmholtzův podvozek s průměrem kol 910 mm. Hnací a spřažená dvojkolí měla mít přůměr 1600 mm, znichž třetí bylo hnací. Druhé spřežené a hnací dvojkolí měly mít ztenčené okolky. Zadní běhoun měl být Bisselův s koly o průměru 1180 mm. Všechna nápravová ložiska měla být válečková, u čísel 51 až 75 měla být válečková ložiska na hnacích čepech a u čísel 76 až 80 měla být všechna tyčová ložiska válečková. Mělo být možné měnit tlak na nápravu, 18 t nebo 20 t.

Kotel lokomotiv měl být umístěn značně vysoko, napájecí dóm, písečník a parní dóm měly mít společné kapotování. Předpokládal se mechanický přikladač paliva. Tlak páry v kotli měl být 20 barů. Budka měla mít čelní stěnu do šípu, přičemž ve špičce měl být centrální uzávěr armaturní hlavy.

    S dodávkami se počítalo od roku 1951, kdy mělo být dodáno prvních 5 kusů lokomotiv, v roce 1952 to mělo být 30 kusů lokomotiv, a v roce 1953 zbylých 45 kusů lokomotiv.

    Původně se pro lokomotivy řady 469.0 uvažovalo se čtařnápravovými tendry, ale v roce 1950 se rozhodlo o pětinápravových tendrech řady 935.2.

    Jak ukázal pozdější vývoj, když ČSD trvaly na svých zavedených rozměrech kol v rámci typizace a zjednodušení údržby lokomotiv, byly by navrhované průměry kol běhounů i hnacích a spřažených kol jistou komplikací. Přestože v té době již ČSD začaly zvyšovat únosnost alespoň rozhodujících tratí, byly by lokomotivy řady 469.0 svou hmotností na nápravu velmi těžké. Proto ČSD daly přednost lokomotivám řady 556.0 s hmotností na nápravu 16,8 t, které se nákladní dopravě výborně osvědčily.

Technické údaje návrhu řady 469.0 ČKD:

Uspořádání pojezdu :2` D 1`
Průměr hnacích dvojkolí :1600 mm
Rozchod : 1435 mm
Maximální rychlost : 90 km/h
Služební hmotnost : 104,5 t
Adhézní hmotnost :80,0 t
Počet parních válců :2
Výhřevná plocha : 205,0 m2
Roštová plocha : 4,60 m2Náčrt

Technické údaje návrhu řady 469.0 Škoda:

Uspořádání pojezdu :1` D 1`
Průměr hnacích dvojkolí :1580 mm
Rozchod : 1435 mm
Maximální rychlost : 90 km/h
Služební hmotnost : 107,5 t
Adhézní hmotnost :80,0 t
Počet parních válců :2
Výhřevná plocha : 201.0 m2
Roštová plocha : 4,32 m2Náčrt
Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

zpět

3. 1. 2005