wz Lokomotivní řada

Úvod

    Společnost Místní dráha v údolí Gelnice (GVT) vlastnila normálně rozchodnou trať z Margecan do Gelnice o délce 8 km a úzkorozchodnou trať o rozchodu 1000 mm z Gelnice do Smolnické Huty o délce 22 km pro dopravu železné rudy z dolů na Gelnicku.
    V roce 1884 vyrobila lokomotivka Christian Hagans v Erfurutu čtyři trojspřežní dvojčité tendrové lokomotivy výrobních čísel 172 až 175 pro společnost GVT pro dopravu vlaků na úzkorozchodné dráze z Gelnice do Smolnické Huty. Společnost GVT označila lokomotivy čísly 1 až 4.

Kotel

    Kotel lokomotiv měl celkovou výhřevnou plochu 39,04 m2. Skříňový kotel měl rošt o ploše 0,70 m2 s přímou výhřevnou plochou 3,5 m2 Ležatý kotel mněl svůj střed 1830 mm nad temenem kolejnice, bylo v něm 100 žárnic, které měly nepřímou výhřevnou plochu 35,9 m2. Tlak páry v kotli byl 12 barů.
    Na dýmnici lokomotivy byl komín Prüsmann, za komínem byl vysoký parní dóm, na kterém se nacházela jedna pérová pojišťovací záklopka, druhá pojišťovací záklopka byla na skříňovém kotli. Za parním dómem byl ručně ovládaný písečník, od kterého vedly písečníkové trubky za druhé spřažené dvojkolí.

Rám a pojezd

    Rám lokomotiv by vnitřní s uspořádáním dvojkolí C. Hnací dvojkolí bylo třetí. Celkový rozvor lokomotiv byl 2000 mm, rozvor mezi dvojkolím S1 a S2 byl 1100 mm a mezi dvojkolím S2 a H 900 mm. Všechna dvojkolí o průměru 850 mm byla v rámu pevná, pro lepší průjezd oblouků nemělo dvojkolí S2 okolek. Lokomotivy mohli projíždět oblouky o poloměru 50 m. Všechna kola byla kotoučová.

Parní stroj

    Dvojčitý parní stroj měl vodorovné válce o průměru 286 mm se zdvihem pístů 400 mm, plochá šoupátka byla umístěna nad válci a Allan-Trickův rozvod.

Výbava

    Lokomotivy byly vybaveny ruční brzdou, která působila jednostranně na hnací a druhé spřažené dvojkolí, zásobník uhlí o objemu 0,28 m3 se nacházel před budkou strojvedoucího na levé straně kotle. Vodojem o objemu 1,7 m3 byl umístěn mezi rámem. Původně měly lokomotivy jen střední nárazník s elipsovitým spojovacím okem.

Provoz a zrušení

    Lokomotivy jezdily na trati z Gelnice do Smolnické Huty s nákladními i osobními vlaky až do zestátnění v roce 1931, kdy je převzaly ČSD a přeznačily je na řadu U 36.0 s Inventárními čísly 01 až 04.
    Při hospodářské krizi na konci dvacátých a počátku třicátých let dvacátého století došlo k ukončení těžby železných rud na Gelnicku a omezení provozu na trati z Gelnice do Smolnické Huty.
    V letech 1933 až 1936 byl úsek trati z Gelnice do Mníšku nad Hnilcom přestavěn na normálně rozchodnou trať Margecany - Červená Skala. Úzkorozchodná trať se tak zkrátila na 11 km a vozilo se po ní již dříví a čtyři páry osobních vlaků až do roku 1961, kdy byl provoz na trati zastaven úplně.
    V prosinci roku 1938 byla lokomotiva U 36.001 předána MÁV, které ji přeznačily na 392.001. Zbývající lokomotivy převzala SŽ lokomotivu U36.002 ponechaly v původním stavu a u lokomotiv U 36.003 a 04 upravily čelníky a dosadily nárazníky a tažný hák se šroubovkou a tak mohly lokomotivy používat na trati z Hronská Breznice (dnes H. Dúbrava) - Banská Štiavnica. V roce 1955 byl zahájen provoz na Košické mládežnické železnici z Črmeľu do stanice Pionier, kam byla předána lokomotiva U36.004. Pro tento provoz na mládežnické trati byla upravena dosazením kompresoru a zařízením tlakové brzdy. Zbývající lokomotivy zůstaly na své původní trati.
    Všechny tři lokomotivy řady U36.0 byly upraveny dosazením elektrického osvětlení přemístěním pojišťovacích záklopek na parní dóm, dosazením mazacího lisu parního stroje a potrubím parního topení.
    Rušení lokomotiv začalo v roce 1961, kdy byla zrušena lokomotiva U 36.004. Následovaly jí v roce 1965 lokomotivy U 36.002, 03, které byla zrušeny 22. 9. 1965, lokomotiva U 36.002 byla prodána dalšímu majiteli jako vytápěcí kotel a lokomotiva U 36.003 je přeznačena na K 276. V roce 1974 je nainstalována jako pomník v lokomotivním depu ve Spišské Nové Vsi.
    V roce 1990 byla lokomotiva U36.003 v Českých Velenicích rekonstruována a od roku 1991 je v provozu na Košické dětské železnici, kde nese i jméno Katka. Poslední velká oprava na lokomotivě proběhla v roce 2011.

SEA CZ, a.s opravy v roce 2011
SEA CZ, a.s oprava U36.003
Leto s Katkou U36.003Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

C m2t

Průměr hnacích dvojkolí :

850 mm

Rozchod :

1000 mm

Indikovaný výkon :

114 kW

Maximální rychlost :

20 km/h

Služební hmotnost :

16,4 t

Adhézní hmotnost :

16,4 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

39,40 m2

Roštová plocha :

0,70 m2

Zásoba vody :

1,7 m3

Zásoba uhlí :

0,28 m3

Náčrt

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

24. 12. 2011