wz Lokomotivní řada
U 45.0

Úvod

    V roce 1912 si nejspíše železniční společnost MÁV zakoupila v lokomotivce v Budapešti čtyřspřežní dvojčitou tendrovou lokomotivu pro dopravu těžkých nákladních vlaků na trati Torda - Abrudbánya (dnes Turda - Abrud v Rumunsku), označenou řadou 490.0 a inventárním číslem 01. Lokomotiva měla výrobní číslo 2851. Lokomotiva se během první světové války dostala na železniční trať Boržavské hospodářské dráhy (BGV) kde byla označena číslem 26. Po zestátnění v roce 1921 přešla k ČSD, které ji označily v roce 1925 řadou U 45.0 s inventárním číslem 01.

    Podle jiných zdrojů měla lokomotiva s výrobní číslo 3107, byla také vyrobena lokomotivkou v Budapešti a byla dodána pro vlečku cukrovaru v Pohorském Ruskově, kde byla označena číslem 6, během první světové války byla přesunuta k C. k. vojenským drahám (K.u.k.H.B) a byla označena IV 4059, v letech 1916 až 1917 byla u MÁV pod označením 490.595 a v roce 1921 se měla dostat na Boržavskou hospodářskou dráhu kde byla označena číslem 26. Po zestátnění v roce 1921 přešla k ČSD, které ji označily řadou U 45.0 s inventárním číslem 01.

Kotel

    Skříňový kotel měl topeniště s roštem o ploše 1,04 m2 a přímou výhřevnou plochou 4,70 m2.
    Ležatý kotel lokomotiv měl svůj střed 1750 mm nad temenem kolejnice, bylo v něm 128 žárnic s nepřímou výhřevnou plochou 43,45 m2. Tlak páry v kotli byl 14 barů.
    Na dýmnici ležatého kotle byl baňatý komín, za ním na ležatém kotli byl vysoký parní dóm, na kterém byly dvě pérové pojišťovací záklopky. Regulátor umístěný vpředu na parním dómu se ovládal táhlem z budky strojvedoucího, které bylo vedené podél ležatého kotle. Přítokové trubky od regulátoru k šoupátkovým komorám vedly vně kotle.
    Za parním dómem bylo plnicí otvor kotle.
    Před budkou strojvedoucího byl písečník, od kterého vedly písečníkové trubky za druhé spřažené a před hnací dvojkolí.

Parní stroj

    Dvojčitý parní stroj měl vnější vodorovné válce o průměru 325 mm se zdvihem pístů 350 mm. Plochá šoupátka byla umístěna nad válci parního stroje, měla vnější Stephensonův rozvod s vnějším pohonem od klik na třetím dvojkolí.

Rám a pojezd

    Rám lokomotiv byl vnější spřažená a hnací dvojkolí měla průměr 750 mm. První a čtvrté (třetí spřažené) dvojkolí bylo Klien - Lindnerovy konstrukce, proto měla lokomotiva dobré jízdní vlastnosti i na nerovném traťovém svršku. Druhé a třetí dvojkolí bylo v rámu pevné. Hnací dvojkolí bylo třetí. Všechna dvojkolí měla na osách vně rámu hallské kliky.
    Celkový rozvor lokomotivy byl 3350 mm, pevný rozvor byl 1150 mm a tak lokomotiva mohla projíždět oblouky o poloměru jen 35 m.

Výbava

    Lokomotiva byla vybavena standardní výbavou, pulsometrem, lubrikátorem pro mazání parního stroj, vodojemy před budkou strojvedoucího po obou stranách kotle, uhlák za budkou strojvedoucího atd.

Provoz a zrušení

    Lokomotivu U 45.001 ponechaly ČSD na místě a nadále ji provozovaly na trati v údolí Boržavy, až do roku 1939.
    Stejnou lokomotivu vlastnil železniční pluk v Pardubicích, která byla vybavena čističem vody Pécz - Rejtö. Lokomotiva měla výrobní číslo 4271 a po odprodeji ČSD byla přeznačena na U 46.001 a přesunuta na trať v údolí Boržavy. V roce 1927 byla lokomotiva opět přeznačena na U 45.0 s inventárním číslem 02 a nadále jezdila spolu s U 45.001 na trati v údolí Boržavy.
    V roce 1939, byly obě lokomotivy předány MÁV, které je přeznačily na řadu 490.0 s inventárním číslem 32 a 33. Po skončení druhé světové války se již k ČSD nevrátily. Obě lokomotivy byly předány SŽD (Sovětským železnicím), kde byly obě lokomotivy jistou dobu provozovány a později rušeny.Technické údaje :

Charakteristika lokomotivy :

D m2t

Průměr hnacích dvojkolí :

750 mm

Rozchod :

760 mm

Indikovaný výkon :

118 kW

Maximální rychlost :

25 km/h

Služební hmotnost :

20,5 t

Adhézní hmotnost :

20,5 t

Počet parních válců :

2

Výhřevná plocha :

48,15 m2

Roštová plocha :

1,04 m2

Zásoba vody :

2 m3

Zásoba uhlí :

1,01 m3

Náčrt

Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005


zpět

12. 1. 2012