wz Charakteristika lokomotiv

Úvod

    Charakteristika lokomotiv slouží k bližšímu určení uspořádání pojezdu a technických vlastností lokomotiv. Označení charakteristiky lokomotiv se zapisuje velkými a malými písmeny, číslicemi a apostrofy.

    První část charakteristiky lokomotiv popisuje uspořádání pojezdu a druhá část oddělená mezerou popisuje technické vlastnosti lokomotiv.


Charakteristika lokomotiv řady

320.0

je

1`C1` m2st

Číslice v první části charakteristiky

    V první části charakteristiky se určuje číslicemi počet běžných dvojkolí v pořadí od předu do zadu, číslice bez apostrofu znamená že se jedná běžnou nápravu pevně uloženou v rámu, pokud je číslice doplněna apostrofem jedná se o běžnou nápravu pohyblivě uloženou v rámu (rejdově, otočně).

1`x1` xxxx

Písmeno v první části charakteristiy

    Velké písmeno v první části charakteristiky se označuje počet spřažených dvojkolí.

PísmenoPočet sřažených dvojkolí
A1
B2
C3
D4
E5

xCx xxxx

Druhá část chartakteristiky

    V druhé části charakteristiky určuje první písmeno o jaký se jedná parní stroj "m" na mokrou nebo "p" přehřátou páru,

xxx mxxx

číslo počet válců,

xxx x2xx

další písmena u charakteristiky nemusí být,

další písmeno znamená "s" sdružený parní stroj, v případě že písmeno "s" není uvedeno jedná se o parní stroj dvojčitý nebo trojčitý,

xxx xxsx

"t" tendrová lokomotiva, když písmeno "t" chybí jedná se o lokomotivu spřaženou s tendrem.

xxx xxxt

Charakteristika ozubnicových lokomotiv

V případě že se jedná o ozubnicovou lokomotivu tak v charakteristice je písnemo "z",

"z" = jedno ozubené kolo nebo dvojkolí, když písmeno "z" chybí nejedná se o ozubnicovou lokomotivu.

Charakteristika lokomotiv řady

403.5

je

D2` (zz) m4t


dle jiného zdroje

D2` m4zzt
Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005
Bek, Jindřich, Bek, Zdeněk: Encyklopedie železnice - Parní lokomotivy ČSD 1 až 5 díl, Corona 1999 až 2003


zpět