wz ZNAČENÍ LOKOMOTIV
PODLE ING. KRYŠPÍNA
PLATNÉ
OD 1. 1. 1925
DO 31. 12. 1987


Na lokomotivách můžeme vidět na bocích a čelech tabulku se šesti nebo i sedmi čísly.

436

006První číslo udává počet hnaných náprav lokomotivy.


4XX

xxx


"4 - hnací nápravy"

Když se k druhému číslu se připočítá tři a výsledek vynásobí desti máme
maximální povolenou rychlost v kilometrech hodinu.

X3X

xxx


3 + 3 x 10 =
"60 km"

Když se k třetímu číslu připočítá 10 dostaneme přibližnou hmotnost na nápravu u lokomotivy v tunách.


XX6

xxx


6 + 10 =
"přibližně 16 tun na nápravu"

První číslo z druhé trojice nebo čtveřice čísel
udává číslo série

XXX

0xx"0 = nultá série"

Druhé číslo z druhé trojice nebo čtveřice čísel
udává číslo v sérii (inventátrní číslo)

XXX

x06"06 = šestá lokomotiva v sérii"

Lokomotivy byly podle trakce označeny před číslem řady písmenem,
parní lokomotivy rozchodu 1435 mm neměly žádné písmeno.

například :

E499

3001


EXXX

xxxx

"E = elektrické lokomotivy na stejnosměrný proud"

SXXX

xxxx

"S = elektrické lokomotivy na střídavý proud",
do 30. 6. 1965 se označovaly také písmenem "E"


ESXXX

xxxx

"ES = elektrické lokomotivy pro oba proudové systémy"

TXXX

xxxx

"T = motorové lokomotivy"

MXXX

xxxx

"M = motorové vozy"

UXX

xxx

"U = úzkorozchodné lokomotivy"

    K vyjádření druhu hnacího vozidla se začala tato písmena kombinovat, např. TU, EM, EMU atd.    Pro přívěsná vozidla - vložené a řídící vozy elektrických a
motorových jednotek se začalo používat označení:

NXXX

xxxx

"N = vložené vozy"

RXXX

xxxx

"R = řídící vozy"
Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005
Bek, Jindřich, Bek, Zdeněk: Encyklopedie železnice - Parní lokomotivy ČSD 1 až 5 díl, Corona 1999 až 2003


zpět