wz Národní číselné označení hnacích vozidel v
České republice
a
u
ZSSK/ŽSR

Národní označení hnacích vozidel se skládá ze dvou třímístných čísel
a kontrolní číslice pro ověření správnosti značení za pomlčkou.

151 016-3První číslo první trojice čísel
určuje druh hnacího vozidla

1XX XXX-X

1 = eletrické lokomotivy stejnosměrné a akumulátorové
2 = elektrické lokomotivy střídavé
3 = elektrické lokomotivy dvou- a vícesystémové
4 = elektrické vozy a jednotky stejnosměrné a akumulátorové
5 = elektrické vozy a jednotky střídavé
6 = elektrické vozy a jednotky dvou- a více systémové
7 = motorové lokomotivy
8 = motorové vozy
9 = řídící vozy motorové a elektrické trakce,
      s vyjíkou řad 990 a 999, které jsou přiděleny parním lokomotivám
0 = vložené vozy jednotek elektrické a motorové trakce
      s vyjímkou řad 095 až 099, které jsou přiděleny zdrojovým vozům
      bez možnosti pohybu vlastní silou
Druhé a třetí číslo první trojice čísel
určuje konstrukční skupinu

X51 XXX-XDruhá trojice čísel
vyjadřuje inventární číslo

XXX 016-X


    Vozidla pro rozchod 1435 mm se označují čísly počínaje 001,
jiné rozchody než 1435 mm se v ČR označují počínaje čísly 901.
Kontrolní číslo

XXX XXX-3


    Kontrolní číslo za pomlčkou se vypočte tak že :

liché pozize čísel vynásobí dvěmi
a
sudé pozice čísel vynásobí jednou
(čteno z prava do leva).
Jednotlivé číslice výsledků součinů se mezi sebou sečtou a
kontrolní číslice je rozdíl nezi výsledkem a nejbližší celou desítkou.
V případě že je výsledek roven celé desítce (10, 20, atd. kontrolní číslo je 0

Příklad:
151 016
xxx xxx
121 212

1 x 1 = 1
5 x 2 = 10 čísla výsledku se mezi sebou sečtou 1 + 0 = 1
1 x 1 = 1
0 x 2 = 0
1 x 1 = 1
6 x 2 = 12 čísla výsledku se mezi sebou sečtou 1 + 2 = 3

Součet je :
1 + 1+ 1 + 0 + 1 + 3 = 7

a nejbližší celá desítlka je 10:

a od té se odešte výsledek součtu
10 - 7 = 3

Kontrolní číslo je 3.    


Použitá literatura:

Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005
Bek, Jindřich, Bek, Zdeněk: Encyklopedie železnice - Parní lokomotivy ČSD 1 až 5 díl, Corona 1999 až 2003


zpět