wz 

ČÍSELA NA TENDRECH


    Na tendrech parních lokomotiv můžeme vidět na bocích a zadním čele tabulku se šesti nebo i sedmi čísly.
    Původně se provádělo uznačení bronzovou tabulkou jen na zadním čele tendru, ale od roku 1952 se začalo zavádět označení na plechových tabulkách i na bocích tendrů, aby je vlakvedoucí mohl snáze evidovat.

První číslo zvětšené o tři udává přibližný prostor uhláku v m3.
Druhá a třetí číslice uvádějí přímo přibližný prostor objemu vodojemu v m3.
Čtvrté číslo udává konstrukční skupinu.
Páté až sedmé číslo udávají inventární číslo.

Například: 935.001

9 + 3 = 12, přibližný objem uhláku je 12 m3,
35, přibližný objem vodojemu je 35 m3
0 - nultá konstrukční skupina
01, tendr řady 935.0 měl inventární číslo 1Popis číslazpět